Neispunjeno

Zakon o radu RS: Danas može i bez sindikata

Prije skoro dvije godine, predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, oštro se usprotivio donošenju novog Zakona o radu RS bez učešća socijalnih partnera. No, kada je prošla izborna godina, ne samo da je novi zakon usvojen bez podrške sindikata, nego je Vlada RS sa njima ušla u do sada neviđen sukob, koji je kulminirao izbacivanjem predsjednice Saveza sindikata iz skupštinske sale.

Milorad Dodik

Mi nismo spremni da budemo u aranžmanu sa MMF-om, zato što on uslovljava zakon o radu za koji nema konsenzusa svih. Taj zakon biće donesen samo u onom trenutku kada u njega budu potpuno uključeni svi faktori, prije svega Savez sindikata i zainteresovane sindikalne organizacije i to u modelu i na način na koji to sindikat može i hoće da prihvati, rekao je Dodik.

(Srna, 28.02.2014.)

Još u oktobru 2013. godine potpisani su okvirni uslovi za novi kreditni aranžman sa MMF-om, među kojima je bilo i usvajanje Zakona o radu. Početkom 2014. godine ponovo je aktuelizirana priča o zahtjevima MMF-a iz oktobra 2013. godine, kako bi se eventualno nastavio kreditni aranžman od 254 miiliona KM, no stavovi domaćih zvaničnika su se počeli mijenjati nakon protesta održanih u februaru 2014. godine. Među najgaslnijim bili su zvaničnici Republike Srpske, koji su tada tvrdili da novi Zakon o radu, koji traži MMF, indirektno isključuje bilo kakav oblik granskog pregovaranja kao stuba kolektivnog pregovaranja sindikata i poslodavaca, olakšava otpuštanje radnika, te uvodi odbitke od plata u slučaju korištenja slobodnih dana za vjerske praznike, i drugo.

Dvije godine kasnije, Zakon o radu Republike Srpske usvojen je po hitnom postupku i uz oštro protivljenje Saveza sindikata Republike Srpske, koji je odbio dati saglasnost na predloženi Zakon, za koji tvrdi da umanjuje radnička prava.

“Neću dati pristanak na novi zakon o radu koji smanjuje radnička prava, jer žele da uzmu ono malo radničkih prava koje je obezbijedio Sindikat.” (Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata RS, Srna, 28.12.2015.)

Da situacija oko usvajanja ovog Zakona bude još gora, ne samo da je isti usvojen bez podrške Sindikata, već je i njihova predsjednica, Ranka Mišić, brutalno izbačena sa sjednice Narodne Skupštine RS na kojoj se odlučivalo o Zakonu, o čemu svjedoče brojne fotografije i snimci.

Juče je u Republici Srpskoj i zvanično stupio na snagu Zakon o radu koji je sve, samo ne usvojen “po modelu i načinu prihvatljivom za sindikat”, kako je to nekada najavljivao predsjednik RS-a. Štaviše, Savez sindikata RS najavio je da će istog trenutka kada zakon zvanično stupi na snagu (21.1.2015.) pokrenuti ocjenu njegove ustavnosti pred Ustavnim sudom.

Zbog svega ovoga, Milorad Dodik za svoje obećanje dobija ocjenu “neispunjeno”.

(istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!