Ispunjeno

CIK u proceduru uputio Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH

Nakon što je Centralna izborna komisija (CIK) na sjednici održanoj 02. 04. 2020. godine usvojila Inicijativu za pokretanje procedure donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, glasnogovornica CIK-a, Maksida Pirić najavila je da će pomenuti prijedlozi od strane stručnih službi u narednim danima biti pripremljeni.

Naglašavajući tako “da je CIK BiH, u skladu s Izbornim zakonom BiH, ovlaštena, pored ostalog, i da podnosi inicijative”, Pirić je izjavila:.

U vezi s usvojenom inicijativom, zadužene su nadležne stručne službe da pripreme relevantan prijedlog izmjena i dopuna Izbornog zakona. O tome će se članovi CIK-a očitovati tek u narednim danima.

Maksida Pirić, 06. april 2020.

Na pitanje novinara na šta bi se konkretno mogle odnositi te izmjene i dopune, Pirić je odgovorila da “u ovom trenutku zaista nema smisla špekulirati, dok se to ne usaglasi kao jedinstven prijedlog u CIK-u” te da će CIK prateći cjelokupnu situaciju “reagirati u skladu sa zakonom”.

Na svojoj 14. (korespodentnoj) sjednici održanoj 09. 04. 2020. godine, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine “usvojila je zaključak o pokretanju inicijative za donošenje Zakona o dopunama Izbornog zakona BiH, koju dostavlja Parlamentarnoj skupštini BiH”.

Podsjećajući na “opštepoznatu epidemiološku situaciju u zemlji povezanu sa sprečavanjem širenja epidemije korona virusa COVID-19”, u obrazloženju zaključka se pored ostalog navodi:

Kako bi raspisivanjem izbora već narednog dana počeli teći rokovi za provođenje izbornih aktivnosti, kao što je prikupljanje potpisa od strane političkih subjekata, jasno je da u datim okolnostima navedeno nije moguće preduzeti, kako zbog ograničene slobode kretanja tako i zbog sprečavanja širenja epidemije. Navedeno, kao i niz drugih aktivnosti koje bi bilo nemoguće realizovati, stvara objektivne i neotklonjive smetnje za provođenje slobodnih izbora u skladu sa Izbornim zakonom BiH.

Centralna izborna komisija, 09. april 2020.

U Zaključku koji potpisuje predsjednica CIK-a, Vanja Bjelica Prutina predlaže se uvođenje pojma “vanrednih okolnosti koje podrazumjevaju vanrednu situaciju, te stanje prirodne nepogode i druge nesreće, proglašene od strane nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini, što podrazumjeva sve nivoe vlasti i utvrđuje da Centralna izborna komisija BiH ima ovlasti da donese odluku o odgađanju raspisivanja i održavanja izbora”, što do sada, kako se navodi, nije bilo propisano.

Pored toga, predlaže se i “propisivanje obaveze Centralne izborne komisije BiH da donese odluku o raspisivanju i održavanju izbora kad utvrdi da su ispunjeni uslovi za održavanje izbora u skladu sa Izbornim zakonom BiH, a najkasnije u roku do 90 dana od prestanka vanrednih okolnosti”

Ocjena postojanja zakonskih uslova za održavanje odgođenih izbora je u nadležnosti Centralne izborne komisije BiH, i ista bi ovu odluku bila ovlaštena donijeti i za vrijeme trajanja vanrednih okolnosti, ukoliko utvrdi da te okolnosti više ne onemogućavaju organizaciju održavanja izbora u skladu sa Izbornim zakonom BiH.

Centralna izborna komisija, 09. april 2020.

U članu 2. Zaključka, Realizacija i rokovi, nalaže se da se “Inicijativa iz člana 1. ovog zaključka sa obrazloženjem odmah dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH sa zahtjevom da se inicijativa putem ovlaštenih predlagača uputi u zakonodavnu proceduru na usvajanje po hitnom postupku”.

Ovim Istinomjer obećanju Makside Pirić u vezi pokretanje procedure donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH od strane Centralne izborne komisije BiH daje ocjenu ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!