CIK nije imao jedinstven stav u “kritičnim situacijama”

Da CIK nije u, kako Petrić kaže “kritičnim situacijama” imao jedinstven stav, svjedoči sjednica održana 18.12.2018. godine na kojoj se donosila odluka o ključnom problemu koji se odnosio na provedbu posrednog dijela Opštih izbora 2018. godine.

Komentarišući minuli izborni proces, predsjednik Centralne izborne komisije BiH (CIK BiH), Branko Petrić najavio je skoro podnošenje izvještaja od strane CIK-a Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, te pored ostalog ustvrdio:

Ovaj izborni proces je obilježilo to da je CIK imao jedinstven stav o kritičnim situacijama.

Branko Petrić, 28.03.2019.

Međutim, da CIK nije u, kako Petrić kaže “kritičnim situacijama” imao jedinstven stav, svjedoči sjednica održana 18.12.2018. godine na kojoj se donosila odluka o ključnom problemu koji se odnosio na provedbu posrednog dijela Opštih izbora 2018. godine

Na pomenutoj sjednici CIK je donio Uputstvo o izmjeni i dopunama Uputsva o postupku provedbe posrednih izbora za tijela vlasti u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih Izbornim zakonom BiH.

Na osnovu tog Uputsva izabran je Doma naroda Parlamenta Federacije BiH u skladu sa popisom iz 2013. godine, te primijenjen princip 1/1/1 koji je značio da će u Domu naroda Parlamenta FBiH biti najmanje jedan Bošnjak, jedan Srbin i jedan Hrvat iz svakog kantona ukoliko su izabrani.

Podsjećamo ovom prilikom da se tokom sjednice CIK izjašnjavao o dva prijedloga od kojih je jedan podnesen od strane Branka Petrića, a drugi od strane člana CIK-a, Suada Arnautovića.

Arnautovićev prijedlog nije podržala većina, dok su prilikom usvajanja Uputstva koje je dobilo potrebnu podršku, članovi CIK-a, Suad Arnautović i Ahmed Šantić glasali “protiv” predloženog rješenja na osnovu kojeg je kasnije i izvršena popuna Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

Ovim Istinomjer izjavu predsjednika CIK-a, Branka Petrića u vezi jedinstvenog stava CIK-a u “kritičnim situacijama” ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

 

Donošenje Strategije razvoja obrazovanja i nauke KS i dalje na čekanju

Ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić, krajem maja ove godine najavila je skoro...

Jedinstvene “beskontaktne kartice” i “elektronski čitači” još uvijek nisu u primjeni

Vlada Kantona Sarajevo je 29. marta ove godine, na prijedlog Ministarstva saobraćaja, donijela zaključak kojim je obavezala KJKP Gras i Centrotrans - Eurolines da omoguće korisnicima prevoza...Grad Trebinje: Treća godina mandata na čelu sa gradonačelnikom Mirkom Ćurićem

U trećoj godini mandata Gradske Uprave Trebinje, na čelu sa Mirkom Ćurićem, nastavljena je realizacija infrastrukturnih te projekata koji se odnose na socijalna davanja i unaprijeđenje turističke...