Analize

Brojni apeli iz BiH za ukidanje policijskih pratnji za teretna vozila kroz Hrvatsku

Nakon što je 23. marta ove godine Evropska komisija inicirala i kreirala smjernice za uspostavu “zelenih koridora”, kako bi se osigurao nesmetan protok roba između zemalja Zapadnog Balkana i EU, Bosna i Hercegovina poduzela je korake za ubrzanje saobrćaja na granicama. Međutim, iako je ministar prometa i komunikacija BiH, Vojin Mitrović više puta upućivao molbu prema Republici Hrvatskoj za ukidanje policijske pratnje i konvoja u međunarodnom prometu robe, ova praksa u susednoj državi još uvijek nije ukinuta, što predstavlja veliki problem prevoznicima kako iz BiH tako i drugih zemalja.

Europska komisija je 23. marta uputila smjernice za implementaciju zelenih koridora na graničnim prijelazima kako bi se osigurala dostupnost dobara i osnovnih usluga. U tekstu koji je uputila članicama, ali i državama koje su u neposrednom susjedstvu, Komisija je pozvala na osiguravanje lanaca opskrbe bez obzira na to postoje li međugranične kontrole ili su one uvedene zbog pandemije koronavirusa. Dva dana kasnije, 25. marta u Beogradu je izrađen zajednički prijedlog koji su pripremili Zajednički sekretarijat Transportne zajednice i Sekretarijat CEFTA-e s ciljem olakšavanja transporta i trgovine osnove robe sa zapadnim Balkanom.

Da je Bosna i Hercegovina prva zemlja koja je definisala zelene koridore za transport robe u međunarodnom saobraćaju na teritoriji BiH, Ministar Mitrović rekao je već dan nakon izrade prijedloga Transportne zajednice i CEFTA-e.

BiH, Slovenija i Austrija su to uradile, uspostavljeni su zeleni koridori, ali to Hrvatska nije uradila. Hrvatska i dalje ima konvoje i pratnju policije i to generalno usporava protok roba. Ja i ministar Fahrudin Radončić pokušali ubijediti hrvatskog ambasadora da se problem riješi. Na kraju smo odlučili da se formiraju operativna tijela na nivou BiH i Hrvatske.

Vojin Mitrović, 26. mart 2020.

U Bosni i Hercegovini treutno su za teretni promet sa EU otvorena tri granična prelaza: Bijača, Šamac i Gradiška. Kako se vidi iz svakodnevnih izvještaja Transportne zajednice o stanju na graničnim prelazima, najduže se čeka na GP Gradiška, dok se na druga dva granična prelaza sa EU čeka znatno manje.

Prema izvještaju objavljenom 7. aprila na GP Bijača i Šamac na ulaz i izlaz čekalo se u prosjeku oko 20 – 30 minuta, dok se na GP Gradiška čekalo znatno duže, oko 140 minuta na izlaz i oko sat vremena na ulaz u BiH. U detaljnijem izvještaju za ovaj dan, u napomeni je navedeno je da podaci sa Bosanskohercegovačko – Hrvatske granice mogu biti predmet provjere, kao i zahtjevaju usklađivanje načina na koji se prikupljaju.

U izvještaju za 8. april u pogledu GP Gradiška navedeno je da su podaci kontradiktorni te nisu ni navedeni, dok je situacija na druga dva prelaza zadovoljavajuća.

Da se na GP Gradiška i dalje dugo čeka na izlazak iz BiH potvrđuju i izvještaji Auto – moto kluba RS.

Konvoji kroz Republiku Hrvatsku

Ministar Mitrović je i 25. marta, prilikom obilaska graničnog prelaza Gradiška ukazao na problem konvoja za teretna vozila koji se formiraju uz nadzor policije Republike Hrvatske. Ova pravila osim za BiH važe i za sve ostale zemlje zapadnog Balkana, a odnose se i na Grčku, Bugarsku i Tursku.

Ono što u ovom trenutku izuzetno otežava odnose jesu konvoji koje organizira policija Republike Hrvatske. Naime, teretna vozila koja su prešla granični prijelaz i ušla u Republiku Hrvatsku policija skuplja u konvoje i provozi pod pratnjom do izlaza iz Republike Hrvatske. (…) U Gradišci su kilometarske kolone i u koloni se čeka preko dva dana zbog otežanog ulaska u Republiku Hrvatsku. Vozači koji moraju poštovati izolaciju (boravak u kabini vozila) borave i po 48 sati u koloni čekajući samo da pređu teritoriju Republike Hrvatske. Formiranje konvoja predugo traje, a onda i kretanje istih.

Vojin Mitrović, 25. mart 2020.

Tom prilikom Mitrović je rekao da postoji potreba i za otvaranje drugih graničnih prelaza.

Potrebno je da se tranzit teretnih motornih vozila kroz Republiku Hrvatsku odvija bez formiranja konvoja, da se preko GP Šamac omogući prelazak teretnih motornih vozila koja tranzitiraju preko Republike Hrvatske za sve zemlje, što sad nije slučaj, a poželjno bi bilo da se omogući još neki granični prijelaz za tranzit teretnih motornih vozila. Apeliramo na sve institucije i organe u Republici Hrvatskoj da ukinu ovu lošu praksu, propišu jasno koridore za prolazak te da ne izlažu vozače ovako okrutnim uvjetima gdje su mnogi prijevoznici prinuđeni da prestanu obavljati prijevoz ne svojom krivicom.

Vojin Mitrović, 25. mart 2020.

Istog dana Mitrović je zajedno sa Fahrudinom Radončićem, ministrom sigurnosti BiH, održao sastanak sa ambasadorom Republike Hrvatske u BiH Ivanom Sabolićem, upravo na temu bržeg prometa robe kao i na temu zelenog koridora Evropske unije za promet robe.

Ipak, ni ovi razgovori nisu urodili plodom, a Mitrović je u pismu ministru mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske Olegu Butkoviću, 2. aprila uputio molbu za ukidanje policijske pratnje i konvoja u međunarodnom prometu robe. Dao je i konkretne prijedloge mjera u cilju stabilizacije odvijanja teretnog prometa.

Da se tranzit teretnih motornih vozila kroz teritoriju Republike Hrvatske odvija bez formiranja konvoja jasno određenim zelenim koridorima; da se omogući prelazak preko Graničnog prijelaza Šamac teretnih motornih vozila koja tranzitiraju preko teritorije Republike Hrvatske za sve zemlje; da se razmotri otvaranje i tranzitnog koridora preko Graničnog prijelaza Izačić. Ovo bi bili odgovarajući koraci koje je potrebno preduzeti na obostrano zadovoljstvo, a koji ne izazivaju bilo kakve poremećaje na obje strane.

Vojin Mitrović, 02. april 2020.

Sa druge strane, istog dana iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH saopšteno je da je Republika Srbija u potpunosti ukinula policijske pratnje i konvoje u međunarodnom prometu robe, a nakon apela koji je 1. aprila uputio ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović.

Tokom protekle dvije sedmice, Vojin Mitrović je u nekoliko navrata obavijestio ambasadora Evropske unije u BiH Johanna Sattlera, o aktivnostima, odnosno da je “Ministarstvo odredilo zelene koridore za promet robe u međunarodnom prometu na teritoriji Bosne i Hercegovine, uvažavajući pri tome odluke Kriznog štaba Republike Hrvatske o graničnim prijelazima preko kojih se odvija međunarodni tranzit robe prema EU i zemljama zapadnog Balkana”.

Posljednji put, Mitrović je 6. aprila Satlera iznova upoznao sa problemom međunarodnog prometa robe u tranzitu preko Republike Hrvatske, te ga zamolio da pomogne u rješavanju ovog problema.

Međutim, iako su iz Ministarstva prometa i komunikacija više puta apelovali na Hrvatsku stranu, policijske pratnje i formiranje konvoja kroz Republiku Hrvatsku za prevoznike iz zemalja Zapadnog Balkana, ali i Grčke, Bugarske i Turske, mjere su koje i dalje ostaju na snazi i dalje stvaraju velike probleme domaćim prevoznicima kao i duga čekanja na GP Gradiška.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!