Bilo je potrebe za utvrđivanjem povrede vitalnog nacionalnog interesa

Predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske (RS), Nada Tešanović osvrćući se na rad Vlade i Narodne skupštine RS izjavila je da je “on takav da nema potrebe za podizanjem vitalnog nacionalnog interesa”.

S tim u vezi Tešanović je pored ostalog ustvrdila da već godinu dana “ni u jednom klubu nisu pronađeni bilo kakvi problemi da bi se koristio vitalni nacionalni interes”:

U prošlom mandatu bilo je mnogo politiziranja i dizao se vitalni nacionalni interes maltene za glupost, ali takav je bio sastav za razliku od ovog koji je sasvim drugačiji i gdje već godinu dana nismo pronašli ni u jednom klubu bilo kakve probleme da bi se koristio vitalni nacionalni interes.

Nada Tešanović, 09.01.2020.

Međutim, krajem 2019. godine mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa u Vijeću naroda RS ipak je korišten i to u dva navrata.

Podsjećamo, na sjednici Narodne skupštine RS održanoj 12.11.2019.godine usvojeni su Zaključci u vezi “Informacije o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava RS”. 

Nakon toga, Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS uputio je zahtjev za utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u vezi pomenutih Zaključaka, a koje je Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS ocijenilo neprihvatljivim:

Ovakvu odluku Vijeće je donijelo jer je ocijenjeno da, s obzirom na sadržinu osporenih zaključaka, kao i pitanja koja se njima tretiraju, proizlazi da ovi akti ne sadrže norme opšteg karaktera, već da je riječ o aktu kojim se izražava politički stav Narodne skupštine Republike Srpske u vezi sa Informacijom.

Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS, 18.12.2019.

Osim toga, nakon što je Narodna skupština RS na sjednici održanoj 28.11.2019. godine usvojila Zakon o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama, pet delegata iz Kluba hrvatskog naroda, te sedam delegata iz Kluba bošnjačkog naroda 17.12.2019. godine pokrenuli su postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa u Vijeću naroda RS.

Ovaj zahtjev Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske ocijenilo je kao prihvatljiv:

Odlučujući o prihvatljivosti zahtjeva, Vijeće je utvrdilo da su u konkretnom slučaju predmetni zahtjevi prihvatljivi s obzirom na to da je provedena procedura za zakone koji se odnose na vitalni nacionalni interes saglasno Amandmanu LXXXII na Ustav Republike Srpske, kojim je dopunjen član 70. Ustava, kao i da su ispunjene ostale procesne pretpostavke za meritorno odlučivanje o zahtjevu. Vijeće će meritornu odluku o zahtjevu donijeti u Ustavom određenom roku u narednih 30 dana.

Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS, 30.12.2019.

Obzirom na navedeno, Istinomjer tvrdnju Nade Tešanović u vezi (ne)korištenja vitalnog nacionalnog interesa u Vijeću naroda RS u proteklih godinu dana ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

 

Zvanična stranica Sjevernoatlantskog saveza (NATO) potvrđuje da je BiH u MAP-u

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH) i potpredsjednik SNSD-a, Nebojša Radmanović još je...

Funkcionisanje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje uslovljeno entitetskim glasanjem

Demokratska fronta (DF) pokrenula je inicijativu kojom od Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH) traži da izabere svoje predstavnike u delegaciju ovog zakonodavnog tijela u...Prošli saziv Vijeća ministara BiH u prvih mjesec dana rada bio je aktivniji od trenutog saziva

Ustvrdivši da je Vijeća ministara BiH “u blokadi”, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Dragan Mektić usporedio je rad trenutnog sa radom prošlog saziva Vijeća ministara BiH u...