Analize

“Baralija protiv BiH” konačno otvara vrata za održavanje lokalnih izbora u Mostaru

“Baralija protiv Bosne i Hercegovine” tužba je koju je, zbog neodržavanja lokalnih izbora u Mostaru, Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu protiv svoje zemlje u junu 2018. godine podnijela građanka Mostara, Irma Baralija. Krajem oktobra 2019. godine u Bosnu i Hercegovinu stigla vijest da je Sud donio presudu u korist Baralije.

Nakon što je krajem 2018. godine dobila pismo da je njena aplikacija validna i da će Sud razmatrati slučaj, Baralija je pored ostalog izjavila:

Ovo je pojedinačna tužba. Nosi naziv Baralija protiv BiH. Iako je pojedinačna, ona je u ime svih nas koji živimo u Mostaru. Zasnovana je na kršenju prava, nama se krše prava ne samo da biramo, nego i da budemo birani.

Irma Baralija, 03.12.2018.

Podsjećamo, Ustavni sud BiH je Odlukom broj U 9/09 od 26.11.2010. godine djelimično usvojio zahtjev Kluba poslanika hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH za ocjenu ustavnosti odredaba člana 19.4. Izbornog zakona BiH i člana 17. Statuta Grada Mostara. Tako je Ustavni sud predmetnom odlukom pored ostalog ustvrdio da članovi Izbornog zakona BiH i Statuta Grada Mostara koji kažu da “u svakom gradskom području se biraju po tri vijećnika” nisu u skladu sa članom 25. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima koji je sastavni dio Ustava BiH.

Odluka je objavljena u Službenom glasniku BiH 16.11.2011. godine od kada je Parlamentarnoj skupštini BiH “počeo da teče rok od šest mjeseci za izmjenu i dopunu neustavnih odredaba Izbornog zakona BiH u skladu sa tom odlukom”.

Slijedom razvoja događaja, Ustavni sud BiH je na sjednici održanoj 18.01.2012. godine donio Rješenje kojim je utvrdio da Parlamentarna skupština BiH nije izvršila Odluku Ustavnog suda BiH broj U 9/09 u ostavljenom roku od šest mjeseci od dana njenog objavljivanja u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, te utvrdio da pomenute odredbe prestaju da važe.

Nakon toga, od strane Ureda visokog predstavnika (OHR) 2012. godine, uslijedilo je raspuštanje Gradskog vijeća Grada Mostara. Od tog momenta do danas, jedini organ vlasti u Gradu Mostaru je gradonačelnik Ljubo Bešlić.

Javnost u BiH svjedočila je u međuvremenu mnogim propalim pokušajima da relevantne političke partije u BiH i njihovi lideri, kako to sami najčešće kažu, “iznađu rješenje za Grad Mostar”, te provodeći odluku najviše sudske instance u BiH, obezbijede uslove za održavanje lokalnih izbora u Mostaru.

Rješenje nije nađeno, ali je 29.10.2019. godine u Bosnu i Hercegovinu stigla vijest da je Europski sud za ljudska prava u Strasburu donio presudu u korist Irme Baralije, odlučivši jednoglasno “da je došlo do povrede člana 1. Protokola broj 12. (opšta zabrana diskriminacije) uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima”.

Kako se navodi u presudi, “predmetni slučaj se ticao pravne praznine koja je onemogućila podnositeljici predstavke, lokalnoj političarki koja živi u Mostaru, da glasa i bude birana na lokalnim izborima”.

Naglašeno je pored ostalog i da “Sud nije mogao prihvatiti argument Vlade da je višegodišnje kašnjenje u izvršenju odluke bilo opravdano potrebom da se dođe do dugoročnog i održivog rješenja za podjelu vlasti, te da se očuva mir i omogući dijalog između različitih etničkih grupa u Mostaru”. Podvučeno je i da “tužena država mora izmijeniti relevantno zakonodavstvo najkasnije u roku od šest mjeseci nakon što ova presuda postane konačna”.

Na kraju, “imajući u vidu veliki broj potencijalnih podnositelja predstavke i hitnu potrebu da se okonča trenutna situacija” Evropski sud za ljudska prava Strazburu konstatuje:

Sud je zaključio da tužena država mora izmijeniti Izborni zakon najkasnije u roku od šest mjeseci od kad ova presuda postane konačna, da bi omogućila održavanje lokalnih izbora u Mostaru. Ukoliko tužena država propusti to učiniti, Sud je konstatovao da Ustavni sud ima ovlaštenje da sam uspostavi privremeno rješenje.

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu, 29.10.2019.

Upravo je potonja konstatacija Suda ono na osnovu čega se da zaključiti da ova presuda konačno otvara vrata mogućnosti održavanja lokalnih izbora u Mostaru.

Tako, izrazivši nadu da će Parlamentarna skupština BiH “u roku od šest mjeseci izmijeniti Izborni zakon i omogućiti građanima Mostara pristupanje lokalnim izborima”, predsjednik Ustavnog suda BiH, Zlatko M. Knežević nije ostavio sumnju da će u protivnom reagovati Ustavni sud BiH:

Nadam se da će zakonodavac to prije nas uraditi. Šest mjeseci je kratko. Središnje izborno povjerenstvo mora najkasnije početkom svibnja raspisati lokalne izbore. Postoji pravilo da se šest mjeseci prije izbora ne mijenjaju izborna pravila, niti donose nova. Prije tih šest mjeseci, ako se bude moralo reagirati – reagirat će se. Kako će Ustavni sud odlučiti ne znam jer o tome odlučuje najmanje pet sudaca.

Zlatko M. Knežević, 29.10.2019.

“Čini se da će izbori u Mostaru biti zaista i održani naredne godine”, komentarišući presudu izjavio je i sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, Faris Vehabović, te na pitanje “šta ukoliko se odluka ne ispoštuje” odgovorio:

Data je mogućnost Ustavnom sudu BiH da donese pravila po kojima će se provesti izbori u Mostaru, tako da ne vidim mogućnost da ova presuda ostane neizvršena.

Faris Vehabović, 29.10.2019.

I dugogodišnji gradonačelnik Grada Mostara, Ljubo Bešlić pozdravio je presudu istakavši da je nakon nje “praktički pod moranje da Parlamentarna skupština radi i da riješi pitanje u Mostaru”:

Želim pozdraviti presudu, ona je nešto ohrabrujuće da se konačno izmijeni Izborni zakon. Ovo je prva presuda koja kaže da je određen rok i praktički pod moranje je da naša Parlamentarna skupština radi i da riješi pitanje u Mostaru. Siguran sam da će poslije ovoga uslijediti i druge tužbe Sudu u Strazburu zbog neimplementiranja.

Ljubo Bešlić, 30.10.2019.

Ukoliko se ipak desi da zakonodavac ne uradi svoj dio posla, te da Ustavni sud BiH bude primoran da donese privremenu mjeru po odluci Evropskog suda za ljudska prava, na pitanje “da li je ta mjera bila obavezujuća za domaće političare”, svoje mišljenje iznio je i ekspert za ustavno pravo, Nedim Ademović:

Mislim da će odluka Ustavnog suda BiH biti provodiva, jer on će donijeti privremena pravila za izbore u Mostaru. Pravila će biti objavljena u službenim glasilima i imaće snagu zakona.

Nedim Ademović, 05.11.2019.

U svakom slučaju, a nakon svih do sada propalih pokušaja da se od strane odgovornih u BiH iznađe rješenje za implementaciju Odluke Ustavnog suda BiH broj U 9/09 od 26.11.2010. godine, “nedostatka političke volje”, “želje za iznalaženjem kompromisa” praćenih međusobnim optuživanjem relevantih političkih aktera, ipak se čini da je presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu “Baralija protiv Bosne i Hercegovine” konačno otvorila vrata za održavanje lokalnih izbora u Gradu Mostaru.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!