Analize

Analiza obećanja iz platformskog dokumenta

Analiza obećanja iz platformskog dokumenta „Osnove za formiranje vlasti u Federaciji BiH i platforma zajedničkog nastupa u institucijama BiH u mandatnom periodu 2010-2014”

Platforma za formiranje vlasti Federaciji BiH, potpisana od strane 4 stranke – SDA, SDP, NSRzB i HSP, bi trebala predstavljati zajednički program ovih stranaka za predstojeći mandat u institucijama na različitim nivoima vlasti gdje ove stranke obnašaju vlast.

Platforma sadrži 117 obećanja koja, a u velikoj mjeri je konkretnija od obećanja datih od strane stranaka. Ovo možemo objasniti time da je formirana na osnovu zajedničkog iskustva partija, te poslije izbora, ali isto tako proizvod ovakvog rezultata jeste da je platforma analizirana samo iz aspekta konkretnosti ciljeva, a ne mjera, budući da ona predviđa definiranje mjera u narednom periodu. Bitno je naglasiti da su u ovu analizu ušla obećanja 3 stranke iz platforme – SDP, SDA i NSRzB, dok program Hrvatske stranke prava (HSP) nismo mogli naći na informativnim portalima stranke, niti smo u konktaktima sa strankom mogli doći do programskog dokumenta predizborne platforme HSP-a za Opšte/Opće izbore u BiH 2010 godine.
[footag foo=”chart1”]

Platforma ima dvije trećine ili 78 konkretnih obećanja, 30 djelomično konkretnih što predstavlja četvrtinu ukupnog broja obećanja iz platforme, te 9 nekonkretnih obećanja ili 8% ukupnog broja obećanja. Platforma nema neutemeljenih obećanja.

Kada gledamo oblasti iz kojih su data obećanaj u platformi, platforma se u određenoj mjeri razlikuje od programa stranaka. Prije svega, razlog tome je što su ovdje mnogo zastupljenije oblasti spoljne politike i državnog uređenja sa posebnim naglaskom na pitanja vezana za evropske integracije. Ove dvije oblasti imaju udio od 41 obećanja (državno uređenje) i 10 obećanja (spoljna politika) u platformskom dokumentu. Isto tako, očekivano je značajno zastupljena i ekonomija sa 27 obećanja, te pravna država sa 17 i socijalna i zdravstvena politika sa 15. Obrazovanje se našlo u platformi sa 6 obećanja, dok je jedno obećanje dato iz oblasti sistema vrijednosti.

[footag foo=”chart2”]

Ako gledamo način formiranja platformskog dokumenta, onda možemo reći da su u određenoj mjeri sve stranke učestvovale u formiranju dokumenta. Prema metodologiji ocjenjivanja, stranke su mogle u potpunosti prenijeti svoja obećanja u platformu, te su to mogli učiniti djelomično, odnosno obećanja iz njihovih programa su mogla biti dijelom u vezi sa obećanjem u platformi. Prema ovom načinu ocjenjivanja imamo slijedeće rezultate: na po 17 obećanja iz platforme su direktno uticali programi SDP-a i SDA, a na 3 obećanja je uticala direktno samostalno NSRzB. Na 14 obećanja su uticaj imale SDP i SDA zajedno, na 7 SDP i NSRzB, dok su SDA i NSRzB imali uticaj na 3 obećanja. Djelomični uticaj jedne ili više partija je bio na 21 obećanje, dok su na 3 obećanja uticale sve tri partije zajedno. 32 obećanja od 117 ili 27,35% obećanja u platformi možemo smatrati novim obećanjima i unapređenjem u odnosu na programe partija. Ova nova obećanja se odnose na oblast državnog uređenja (20), pravne države (5), spoljne politike (4) i ekonomije (3).

Pitajte Istinomjer!