Neutemeljeno

Amandmani Osmorke na budžet FBiH ne spominju HŠK Zrinjski

Delegatkinja u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Sandra Imširović (DF) komentarisala je na TVSA 3.2.2023. godine nedavno usvojeni budžet Federacije BiH za 2023. godinu, odnosno amandmane koje je podržala grupa stranaka Osmorke.

Screenshot: TVSA

Imširović je ustvrdila da su stranke Osmorke u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH podržale amandman na budžet kojim HŠK Zrinjski dodjeljuju dva miliona KM:

Tako je, recimo, Osmorka glasala za izdvajanje dva miliona KM za NK Zrinjski, a da nijedan drugi klub, kao što su Sarajevo, Sloboda, Željezničar, nisu dobili nijednu marku.

Sandra Imširović, 3.2.2023.

Budžet Federacije BiH za aktuelnu godinu usvojen je na konstituirajućoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH 27.1.2023. godine u iznosu 6.725.847.563 KM, nakon što je dan ranije isto učinio i Predstavnički dom.

Zastupnici/e i delegati/kinje Parlamenta FBiH usvojili/e su svih 50 amandmana koji su na prijedlog budžeta FBiH za 2023. godinu podnijele stranke Osmorke i HDZ-a BiH. Pored ostalih, jedan od usvojenih amandmana tiče se i kapitalnih transfera Gradu Mostaru za potrebe izgradnje sportskih objekata.

Naime, Vlada FBiH je prijedlogom budžeta FBiH za 2023. godinu namijenila 3.500.000 KM za stavku “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Izgradnja sportske dvorane Mostar”.

Amandmanom VI na prijedlog budžeta navedena stavka dopunjena je i glasi “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Izgradnja sportske dvorane Mostar i drugih sportskih objekata u Gradu Mostaru”, te je iznos povećan na 5.500.000 KM.

Dakle, usvojeni amandman ne predviđa sredstva namijenjena isključivo za HŠK Zrinjski, nego za izgradnju sportskih objekata u Mostaru, čemu svjedoči i obrazloženje amandmana:

Institucionalna analiza o sportskoj infrastrukturi u Gradu Mostaru je pokazala rezultat koji govori o dužnosti izgradnje novih sportskih prostornih sadržaja odnosno prostornih objekata. Financijska sredstva su, uz prostorne mogućnosti, najvažnija odrednica i uvjet izgradnje sportskih objekata. Višenamjenski sportski objekti, tereni, dvorane i stadioni su nužna potreba prije svega sportaša ali i općenito stanovnika u Gradu Mostaru.

Amandman VI na prijedlog budžeta FBiH za 2023. godinu

Osim HŠK Zrinjski, mostarski klub koji se takmiči u istom fudbalskom rangu je i FK Velež. Pored spomenute stavke, usvojenim budžetom FBiH za 2023. godinu predviđeno je i izdvajanje 8.000.000 KM za izgradnju bazena u Mostaru.

Budući da u budžetu FBiH za 2023. godinu ne postoji stavka koja spominje HŠK Zrinjski, tvrdnju Sandre Imširović da je “Osmorka glasala za izdvajanje dva miliona KM za NK Zrinjski” Istinomjer ocjenjuje neutemeljenom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!