Zlatan Klokić

Rođen je 15.08.1983. u Prnjavoru, gdje je završio osnovnu i srednju školu, dok je Elektrotehnički fakultet završio u Banja Luci, na odsjeku za elektroenergetske i industrijske sisteme sa zvanjem diplomirani inženjer elektrotehnike.

Bio zaposlen u ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka RJ „Elektrodistribucija“ Prnjavor od decembra 2009.godine, dok je u periodu od decembra 2009. do septembra 2013. godine bio na poslovima inžinjera za tehničku pripremu. Od oktobra 2013. do decembra 2014 obavljao je poslove rukovodioca radne jedinice.

Krajem decembra 2014. imenovan je za ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju.