Stevo Mirjanić

Rođen je 1945. godine u Romanovcima kod Gradiške. Poljoprivredni fakultet u Sarajevu završio je 1971. godine. Magistrirao je 1978. godine, a doktorirao 1984. godine.

Aktuelni Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Bio je član Vlade BiH i ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, zatim generalni direktor Kombinata AIPK – Banja Luka, te član Savezne Vlade SFRJ (SIV), Beograd – ministar bez portfelja, predsjednik Međurepubličkog komiteta za trežište i cijene. Takođe, bio je i član Saveznog izvršnog vijeća Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezni ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu SFRJ, u periodu od 1988. do 1992. godine, te predsjednik Savjeta za agrarnu politiku Savezne Vlade SFRJ. Radio je i kao direktor u Poljoprivrednoj banci Agrobanke u Beogradu, u periodu od 1992. do 2004. godine.

Tokom svoje karijere, bio je, između ostalog, i predsjednik UO Instituta za proučavanje ljekovitog i aromatičnog bilja „Josif Pančić” u Beogradu, zatim član Predsjedništva Republičke privredne komore u Sarajevu, predsjednik Izvršnog odbora Udružene privredne banke Sarajevo, te član upravnih odbora više preduzeća iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prerade i prometa poljoprivrednih prizvoda, kao i član Komisije za ruralni razvoj Republike Srpske. Profesor Mirjanić je senator Republike Srpske i redovni profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, šef studijskog programa „Agrarna ekonomija i ruralni razvoj“ i rukovodilac prvog master studija usmjerenja ruralni razvoj, te mentor više magistarskih radova i doktorskih teza. Objavio je osam knjiga i 136 stručnih i naučnih radova.
(Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS)