Mirsad Sijarić

Mirsad Sijarić je rođen 1970. godine u Sarajevu. Završio je Filozofski fakultet, odsjek historija, doktor arheologije. Direktor Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Autor je više naučnih radova iz srednjovjekovne arhelogije.Objavio zbirke pjesama: Orao, Raskrečeni Sabuni. Napisao roman “Još jedna pjesma o ljubavi i ratu”.