Krstan Simić

Politička partija: 

Trenutna pozicija: 

Osim podatka da je Krstan Simić delegat u Domu naroda PS BiH iz reda SNSD-a, te da je smijenjeni sudija Ustavnog suda BiH, nije moguće pronaći njegovu biografiju.