Dragutin Rodić

Rođen 01. januara 1958. godine u Sanskom Mostu. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Prijedoru, a Pravni fakultet u Beogradu.

Po završetku fakulteta zaposlio se u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje – Filijala Prijedor, gdje je obavljao sve poslove počev od pravnog referenta do direktora Filijale.

Danas radi na pravnim poslovima u Administrativnoj službi grada Prijedora i obavlja dužnost šefa Kabineta gradonačelnika.

Član je DNS-a od osnivanja i na osnivačkoj skupštini izabran je za potpredsjednika. Od 2003. godine je Generalni sekretar DNS.

Obavljao je dužnost poslanika i delegata u Narodnoj skupštini Republike Srpske i Parlamentarnoj skupštine Bosne i Hercegovine.

Aktuelni je delegat i predsjednik Kluba srpskog naroda u Domu naroda PSBiH.