15 raseljenih i izbjeglih porodica u Bileći dobilo krov nad glavom

Početkom marta 2018. godine ozvaničen je početak realizacije projekta izgradnje stambene zgrade za 15 porodica izbjeglica i raseljenih lica sa područja Opštine Bileća.

Tom prilikom je na sastanku predstavnika Opštine Bileća i predstavnika Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica u Vladi Republike Srpske, zamjenik načelnika Opštine Bileća Milorad Radović pored ostalog izjavio “da će se ovim projektom riješiti dugogodišnji problem stambenog zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica iz Bileće koji su do sada bili u privremenom smještaju”. 

Ovom zgradom će se riješiti nezbrinuta lica koja su trenutno privremeno smještena u stanovima u tzv. Bećaruši. Ovih 15 porodica je već dobilo rješenja. Trenutno Opština nema nikakav drugi program, radićemo na iznalaženju rješenja za preostala lica koja nisu zbrinuta.

Milorad Radović, 07.03.2018.

Zvanični rok za završetak radova i useljenje ove stambene zgrade bio je 300 dana. 

Podsjećamo, Administrativno vijeće Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) još je  25.01.2013. godine odobrilo Bosni i Hercegovini zajam u iznosu do 60 miliona eura za finansiranje Projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja, od čega se na Federaciju BiH odnosi 40.423.203,00 eura na Republiku Srpsku iznos od 18.619.412,00 EUR i na Distrikt Brčko 1.407.385,00 eura. 

O ovoj temi Istinomjer je početkom jula 2018. godine pisao u svoj analizi Kolektivni centri kao kolektivna sramota.

Izgradnja pomenute zgrade u Bileći okončana je 15.11.2019. godine, dok je 10.12.2019. godine u prisustvu ministrice za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara BiH, Semihe Borovac organizovana i ceremonija predaje ključeva i useljenja korisnika u novoizgrađene stanove, a koji će ostati u trajnom vlasništvu Opštine Bileća. 

Obzirom da nije ispoštovan navedeni rok od 300 dana, Istinomjer obećenju zamjenika načelnika Opštine Bileća, Milorada Radovića u vezi izgradnje zgrade za raseljena i izbjegla lica na području Opštine Bileća daje ocjenu ispunjeno sa zakašnjenjem

(Istinomjer.ba)

 

Funkcionisanje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje uslovljeno entitetskim glasanjem

Demokratska fronta (DF) pokrenula je inicijativu kojom od Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH)...

Društveni dom u Mišinom hanu u novom ruhu

U skladu sa najavom gradonačelnika Banja Luke, Igora Radojičića iz maja ove godine, obnova društvenog doma u Mišinom hanu započela je 18. septembra 2019. godine. Sada se rade projekti sanacije...Nakon “tehničke greške” PDP najavio ispravku

Jedna od tačaka koja se našla na dnevnom redu 3. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH) bio je i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH...