Salko Bukvarević

Rođen 20.4.1967. godine u Gornjem Hrasnu, općina Kalesija. Osnovnu školu (1982. godine) i Srednju građevinsko-geodetsku tehničku školu (1986. godine) završio u Tuzli. Na...