Vlada FBiH: Odluka o usvajanju “Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava” u poljoprivredi

Predstavljajući prošlogodišnje rezultate rada ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, Šemsudin Dedić najavio je da će poljoprivrednicima biti doznačena i isplaćena sredstva za dosadašnja dugovanja za poticaje, te da će se u ovoj godini stabilizirati plaćanja poticaja poljoprivrednicima. Kako bi se date izjave i obećanja realizovala, čekalo se na usvajanje Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava poljoprivrednicima, a što je Vlada FBiH usvojila na jučerašnjoj hitnoj sjednici.

 

Vlada Federacije BiH je za saniranje duga osigurala 7,7 miliona KM kroz rebalans budžeta za 2017. godinu, a u budžetu za ovu godinu izdovojili smo posebnu stavku od 11,5 miliona KM koja se odnosi na rješavanje svih zaostataka za proizvodnju.

Ove godine nakon što se rasteretimo duga, moći ćemo konačno u potpunosti da stabilizujemo sva plaćanja, bez prenošenja dugovanja iz godine u godinu

(Šemsudin Dedić, 31.01.2018.)

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva polovinom februara je izvršilo je uplatu 7,4 miliona KM na ime dugovanja iz 2014. godine, o čemu je Istinomjer također pisao.

Kako bi se isplatio ostatak duga, odnosno realizovala budžetska stavka u iznosu od 11,5 miliona KM, Vlada FBiH trebala je usvojiti Program utroška s kriterijima raspodjele ovih sredstava. Pravila i propisi nalažu da u roku od 60 dana, nakon usvajanja federalnog budžeta, koji je usvojen 19. janura 2018. godine, Vlada FBiH usvoji i Program novčane podrške u poljoprivredi FBiH.

Dakle, 19. mart bio je krajnji rok do kada je Program trebao biti usvojen. Kako se rok približavao, a Vlada FBiH nije zasijedala, a samim tim nije ni usvojila Program, iz Udruženja poljoprivrednika FBiH zaprijećeno je masovnim protestima.

Nas ne zanimaju ni politika ni kadrovska rješenja u federalnim institucijama. Mi samo želimo ono što nam pripada. Poljoprivrednici uredno ispunjavaju svoje obaveze prema BiH i ona bi trebalo da ispunjava obaveze prema nama. (…) Riječ je o 11,5 miliona KM koliko država duguje mljekarima i ovčarima već skoro devet mjeseci. Sredstva su spremna za isplatu i čekamo samo da program bude usvojen na Vladi.

(Saopštenje UPFBIH, 18.03.2018.)

Na jučerašnjoj hitnoj sjednici Vlada Federacije BiH donijela je “Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Izmirenje obaveza iz ranijeg perioda” utvrđenih Budžetom FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 11.500.000 KM.”

Shodno ovoj odluci resorno ministarstvo će doznačiti sredstva korisnicima, a isti su ih obavezni koristiti u skladu sa Zakonom o izvršavanju budžeta FBiH za 2018. godinu, Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o poljoprivredi.

Realizacijom današnje odluke bit će izmirene sve obaveze poljoprivrednim proizvođačima za proizvodnje za period 2014. – 2017. godina, osim onih za koje se vrše dodatne kontrole i gdje su u toku žalbeni i sudski postupci.

(Vlada FBiH, Saopštenje 19.03.2018.)

Za usvajanje Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava u fotofinišu Vlada FBiH dobija ocjenu ispunjeno.

 

(Istinomjer.ba)

SDP BiH ustupio partnerima kandidatska mjesta za potpredsjednike RS-a

Jedna u nizu koalicija, saveza i blokova uspostavljenih u svrhu zajedničkog izlaska na predstojeće Opšte izbore u...

Plate u Federaciji BiH su, ipak, “nešto veće” nego u RS-u

Istinomjer je u vezi ove izjave konsultovao zvanične stranice Federalnog zavoda za statistiku FBiH i Republičkog zavoda za statistiku RS-a, te izračunao razliku u procentima u prosječnoj neto plati u...Većina u NS RS-a odbila Šukalovu inicijativu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim tužilaštvima i Zakona o krivičnom postupku Srpske.

Šukalo je svoju inicijativu obrazložio time da “treba brisati član 29. Zakona o izmjenama zakona o javnim tužilaštvima Srpske po kome glavni tužilac, njegov zamjenik i svi tužioci u Srpskoj ne mogu u...