GPS narukvice za djecu sa poteškoćama u razvoju i djecu iz autističnog spektra

Općina Centar dodijelila GPS narukvice za djecu sa poteškoćama u razvoju i djecu iz autističnog...

Implementacija izbornih rezultata

Da bi se implementirali rezultati izbora, tj. njihov posredni dio koji se odnosi na formiranje Doma naroda PFBiH, sve što je potrebno jeste da CIK donese, kao i do sada, podzakonski akt, odnosno...

Izgradnja tunela Žaba (Hutovo)

“Pripremni radovi na formiranju gradilišta” ne smatraju se početkom gradnje...