Odgovori na dodatna pitanja Evropske komisije

20. juna ove godine BiH je dobila 655 dodatnih pitanja, na koja bi trebala odgovoriti u roku od tri mjeseca. Do sada je...

Klirinški dug uplaćen Federaciji BiH nije otišao u infrastrukturne projekte

Još prije nego su sredstva uplaćena, premijer Vlade FBiH, Fadil Novalić u par navrata izjavio je da će novac od klirinškog duga biti iskorišten u infrastrukturne projekte. Avgusta mjeseca...


Izgradnja hidroelektrana u Republici Srpskoj

Do kraja juna nije saopšteno na kojoj će lokaciji RS i Srbija zajednički graditi jednu od hidroelektrana. I dalje je neizvjesno kada će početi gradnja HE “Buk...