Mario Vukasović uputio u proceduru Zakon o studentskom standardu

Početkom 2018. godine, govoreći o potrebi donošenja Zakona o studentskom standardu, zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo, Mario Vukasović naglasio je šta bi takav jedan zakon značio za studente u Kantonu Sarajevo u smislu njihovih prava, ali i obaveza.

Početkom 2018. godine, govoreći o potrebi donošenja Zakona o studentskom standardu, zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo, Mario Vukasović između ostalog je podvukao da bi donošenje takvog jednog zakona za studente značilo da više niko ne bi mogao “licitirati s pravima studenata i paušalno se odnositi prema njima, te da bi Zakon tačno odredio koja su to prava studentske populacije u svim sferama studentskog života”.

14.01.2018.

Nedugo zatim, u jednom od svojih intervjua, na pitanje “šta bi donio taj novi zakon”, Vukasović je podsjetio da “taj zakon zapravo ne postoji u Kantonu Sarajevo”, te da praktični koraci u pravcu njegovog usvajanja nikada nisu poduzeti:

Zakon bi tačno trebao da uredi koja su prava, a koje obaveze studenata. Znači ne samo prava u studentskim domovima, nego i prava na zdravstvenu zaštitu, prava na slobodne aktivnosti, pravo na praksu itd.. 

Mario Vukasović, 20.01.2018.

Na tvrdnju novinara da Vukasovića već mnogi optužuju da samo “želi da pridobije jeftine glasove studenata”, Vukasović je kao odgovor na optužbe najavio “konkretne korake ka donošenju ta dva zakona”:

To je ono na čemu ću i raditi u toku ove godine zajedno sa mladima Naše Stranke. Radit ćemo na pisanju barem jednog od ova dva zakona, kako bi ih do kraja ove godine pustili u proceduru.

Mario Vukasović, 20.01.2018.

U skladu sa predhodnom najavom, Mario Vukasović je krajem maja ove godine i uputio u skupštinsku proceduru Nacrt Zakona o studentskom standardu u Kantonu Sarajevo.

Podvlačeći tom prilikom da bi se Zakonom o studentskom standardu “mnogo jasnije uredila oblast zapošljavanja studenata, a također bi se sistemski riješila pitanja smještaja, ishrane, prijevoza, zdravstvenog osiguranja i drugih prava koja nisu definisana, a često se njima manipuliše”, Vukasović je dodao:

Znamo da bi potpuno i najbolje rješenje bilo donošenje ovakvog zakona na nivou Federacije BiH, ali kako je veći dio nadležnosti obrazovanja na kantonima, nije realno očekivati njegovo donošenje ni u narednih pet godina. Smatramo da bi bilo dobro što prije donijeti Zakon na nivou Kantona Sarajevo i urediti ovu oblast do donošenja federalnog zakona.

Mario Vukasović, 29.05.2018.

Ovim Istinomjer obećanju zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, Maria Vukasovića o upućivanju u skupštinsku proceduru Nacrta Zakona o studentskom standardu daje ocjenu ispunjeno, uz napomenu da ćemo pratiti da li će Zakono o studentskom standardu biti, i u kojoj formi usvojen od strane najvećeg zakonodavnog tijela Kantona Sarajevo.

(istinomjer.ba)

 

Još jedna netačna tvrdnja o broju neprovedenih odluka Ustavnog suda BiH

Veoma često se od strane visokih političkih dužnosnika u Bosni i Hercegovini iznose netačne tvrdnje kada je u pitanju...

RS: Obavljanje pravnih poslova elektronskim putem

Prema najavi direktora Agencije za informaciono društvo Republike Srpske, Srđana Rajčevića, od sredine naredne godine građanima/kama RS biće omogućeno brže i efikasnije obavljanje pravnih poslova...Formiranje vlasti u Kantonu Sarajevo je moguće bez SDA?

Sastanak i dogovori o formiranju postizborne vlasti na nivou Kantona Sarajevo najavljen je za sutra, 19.10.2018. godine. Inicijator i domaćin sastanka je Naša stranka, a ideja vodilja pregovora ove...