SDA: BiH sastavljena od multietničkih regija

Partija: | Oblast:

Regionalni nivo vlasti bi činilo optimalno pet ili više multietničkih regija formiranih na temelju ekonomskih, geografskih, historijskih, saobraćajnih, kulturnih i drugih demokratskih kriterija i standarda za uspostavu regija.

Napomene

Tokom mandata 2010. – 2014. nije bilo konkretnih aktivnosti ili incijativa u Parlamentu BiH za izradu novog Ustava BiH koje bi bile u skladu sa obećanjem.

 

  • Reset