Usvojen Nacrt zakona o Registru finansijskih obaveza u KS

Sredinom oktobra ove godine iz Ministarstva finansija Kantona Sarajevo (KS) saopćeno je da je pokrenuta izrada Zakona o Registru finansijskih obaveza u Kantonu Sarajevo te da se ovaj zakon “nalazi u fazi prednacrta i konsultacija sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave”.

Tada je pojašnjeno da je Registar razvijen “uz podršku Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo korištenjem vlastitih resursa i bez ulaganja finansijskih sredstava” i da je  testiranje rada Registra u završnoj fazi.

Pojašnjavajući razloge za donošenje gore pomenutog zakona i potrebu za uspostavom registra ministar finansija KS, Amel Kovačević krajem oktobra ove godine rekao je sljedeće:

Registar finansijskih obaveza u Kantonu Sarajevo predstavljat će jedinstvenu bazu podataka o svim obavezama u Kantonu Sarajevo, ne samo kantonalnih ministarstava, već svih budžetskih i vanbudžetskih korisnika, javnih preduzeća, lokalnih samouprava, te onih preduzeća gdje je Kanton Sarajevo većinski vlasnik. Na ovaj način, Kanton Sarajevo prvi će uspostaviti u BiH kompletnu evidenciju finansijskih obaveza, koja će se pratiti kvartalno.

Amel Kovačević, 29.10.2019.

Na pitanje kakve koristi će građani KS imati od ovog registra Kovačević je odgovorio sljedeće:

Građani će imati direktnu korist, jer će doći do bolje finansijske discipline u Kantonu Sarajevo kroz smanjenje rashoda, tako da će ostati više novca u sklopu postojećeg Budžeta. Više novca značit će ulaganje u nove projekte i poboljšanje javnih usluga, kako bi se svakodnevni život građana unaprijedio, poput izgradnje saobraćajnica, unapređenje standarda vrtića i škola, osiguravanje boljih uslova za obrazovanje ili projekte koji će osigurati nova radna mjesta i zaustavljanje iseljavanja mladih.

Amel Kovačević, 29.10.2019.

Na sjednici Skupštine KS održanoj 19.11.2019. godine zastupnici su usvojili Nacrt zakona o Registru finansijskih obaveza u KS.

Uspostavom ovog registra, Ministarstvo finansija želi da na jednom mjestu ima objedinjene sve finansijske obaveze, ne samo ministarstava, nego svih budžetskih korisnika i vanbudžetskih fondova, javnih preduzeća, jedinica lokalne samouprave, te preduzeća u kojim je Kanton Sarajevo većinski vlasnik.

Vlada KS, Saopćenje, 19.11.2019.

Na ovaj način, kako je pojašnjeno, “uspostavit će se finansijska disciplina” u KS i “obuzdati nekontrolisani rast zaduživanja”. Također, navedeno je i da bi podaci iz registra, koji će se kvartalno unositi i pratiti, trebali poslužiti kao “analitičko sredstvo za donošenje budućih odluka vezano za održavanje pozitivnog finansijskog stanja i ubrzanog razvoja Kantona Sarajevo”.

Podsjećamo, “pooštravanje sistema kontrole i nadzora utroška javnih sredstava” jedna je od mjera iz Sporazuma o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022. a čiju realizaciju prati Istinomjer.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija KS na čelu sa ministrom Amelom Kovačevićem, za dosadašnje aktivnostiu vezi sa donošenjem zakona i uspostavom Registra finansijskih obaveza KS, od Istinomjera dobija ocjenu radi se na tome. 

 

(Istinomjer.ba)

Vlada RS donijela uredbu o uspostavi Registra podsticaja

Premijer Republike Srpske (RS), Radovan Višković je podnoseći svoj ekspoze pred poslanicima Narodne skupštine RS...

Rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Bihaća

Druga faza projekta “Zeleni ekonomski razvoj“ podrazumijevala je rekonstrukciju dotrajale javne rasvjete i uvođenje nove LED rasvjete na čitavom području grada Bihaća, s ciljem postizanja energetske...


Radovi na poddionici Buna-Počitelj odvijaju se “zadovoljavajućom dinamikom”

Polovinom maja 2018. godine, od strane Adnana Terzića, direktora JP Autoceste d.o.o. Mostar kao investitora, direktora Hering d.d. Široki Brijeg, Ladislava Bevande kao izvođača radova, te Denisa...