Radi se na tome

Uskoro provjera diploma zaposlenih u javnom sektoru USK

Nakon što je Vlada Federacije BiH donijela odluku da se izvrši provjera diploma zaposlenih u federalnim tijelima uprave, krajem januara ove godine provjeru diploma najavila je i Vlada Unsko- sanskog kantona (USK), koja se tada oglasila saopćenjem rekavši da će uskoro “pred kantonalnim zastupnicima biti incijativa sličnog sadržaja”.

Najavljujući pokretanje ove inicijative ministar obrazovanja USK, Damir Omedić rekao je sljedeće:

To mora Skupština da potvrdi i zaključak da usvoji kojim će ministarstvo zadužiti da uradi taj posao.

Damir Omedić, ministar obrazovanja USK, 30.01.2019.

Podršku inicijativi tada je najavio i predsjedavajući Skupštine USK, Agan Bunić.

Mi smatramo da treba uraditi i na području USK ustanova kojima je osnivač USK i mislim da to treba prenijeti i na lokalne zajednice, poštujući i ljudska prava i prava radnika iz radnog odnosa.

Agan Bunić, 30.01.2019.

Podsjećamo, afera o prodaji i izdavanju nelegalno stečenih uvjerenja o zvanju u Centru za prekvalifikaciju u Sanskom Mostu bila je povod da se nadležni pozabave ovim i sličnim problemima. Vlada USK i Savez samostalnih sindikata (SSS), na pres konferenciji koja je tada održana o ovom pitanju, iznijeli su zajednički stav da je “potrebno raditi na sistemskom rješenju”.

Na sjednici Vlade USK koja je održana 1. oktobra ove godine, između ostalog razmatrana je i prihvaćena inicijativa Radnog tijela za borbu protiv korupcije “koja podrazumijeva početak provjere diploma zaposlenih u organima uprave i svim institucijama kojima je osnivač Unsko-sanski kanton i koje se finansiraju iz budžeta Unsko-sanskog kantona”.

Sve aktivnosti vodi radno tijelo Vlade USK za borbu protiv korupcije To radno tijelo je, po zaključku Vlade USK, danas obavezano da u roku od 8 dana sačini proceduru i način provjere tih diploma, što uključuje obrasce i aktivnosti koje će organi provoditi, te koji će sve organi učestvovati u tim aktivnostima.

Asim Dizdarević, ministar pravosuđa i uprave USK, 03.10.2019.

Nakon što budu provedene pomenute aktivnosti inicijativa za provjeru diploma “zaposlenih u ministarstvima, upravama, upravnom organizacijam, zavodima, javnim ustanovama i drugim tijelima” trebala bi biti razmatrana i od strane Skupštine USK.

Prema riječima Asima Dizdarevića, ministra pravosuđa i uprave USK, iz budžeta ovoga kantona plaću prima “oko 7.000 uposlenika” i u narednom periodu trebalo bi se raditi na provjeri njihovih diploma.

Obzirom da su preduzete aktivnosti koje bi u narednom periodu trebale rezultirati pokretanjem procedure za provjeru diploma u USK, Vlada USK za svoje obećanje od Istinomjera dobija ocjenu radi se na tome te ćemo i dalje pratiti da li će ovaj prijedlog dobiti podršku u Skupštini USK.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!