U Tuzli konačno kreće obnova nekropole sa stećcima?

Nekropola sa stećcima na lokaliteu „Stare Kuće“, Nikolići, Donje Breške u Tuzli, koja je 2010. godine dobila status nacionalnog spomenika, čekala je godinama na svoje uređenje. Nakon godina odlaganja, gradske vlasti obezbijedile su finasijsku podršku za realizaciju Projekta sanacije nekropole koji je, kako je bilo i najavljeno, uradio Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK. Proteklih dana je izvršen uvid u stanje parcele i nekropole radi realizacije prve faze projekta te je najavljen početak radova u toku ovog mjeseca.   

Krajem februara ove godine predstavnici Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK i Instituta za arheologiju Univerziteta u Sarajevu izvršili su obilazak terena nekropole sa stećcima na lokaliteu „Stare Kuće“ i tom prilikom najavili početak radova na sanaciji ovog nacionalnog spomenika.

Cilj posjete bio je uvid u stanje parcele i nekropole radi realizacije prve faze projekta „Sanacija, restauracija i konzervacija lokaliteta nekropola sa stećcima Stare kuće-Nikolići, Donje Breške, Tuzla“. U prvoj fazi bit će urađeni pripremni radovi koji obuhvataju precizno georeferenciranje, geofizička istraživanja, otvaranje testnih sondi, te probna čišćenja. Realizacija ovog projekta počet će tokom marta, a finansijsku podršku obezbjedio je Grad Tuzla.

Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, 28.02.2019.

Nacionalni spomenik u Donjim Breškama u Tuzli, kojeg čini nekropola sa 23 stećka, bio je na listi odabranih lokaliteta za stavljanje na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Međutim, zbog lošeg stanja spomenik nije uvršten u konačan odabir zbog čega je, kako navode u Zavodu i pristupljeno izradi Projekta sanacije, restauracije i konzervacije tog lokaliteta.

Opće stanje nekropole vrlo je loše, većina stećaka je prevrnuta, oštećena, dosta ih tek vrhom izviruje iznad površine zemlje. Nekropola je obrasla travom i šipražjem.

Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, 07.04.2018.

Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona predstavio je u martu prošle godine projekt sanacije, restauracije i konzervacije lokaliteta nekropole sa stećcima Stare kuće, Donje Breške.

Nacionalni spomenik godinama je zapušten, iako je Strategijom razvoja još 2012. godine planirana njegova obnova. Gradsko vijeće Tuzla je 2016. godine podržalo i  inicijativu tuzlanskih aktivista da nekropola stećaka u Donjim Breškama na propisan način bude obilježena i uređena kao i da se asfaltira pristupni put. Međutim, to se ni tada nije desilo, a realizacija projekta obnove nekropole sa stećcima, 3 godine nakon podnošenje inicijative te 8 godina od proglašenja ovog spomenika “nacionalnim”, prema posljednjoj najavi započet će tokom marta. Finansijsku podršku za relizaciju projekta obezbjedio je Grad Tuzla.

Istinomjer će pratiti da li će Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK započeti radove u najavljenom roku.

(Istinomjer.ba)

Uskoro počinje obnova naftnog terminala u Bihaću

Početkom 2018. godine iz Javnog preduzeća “Operator-terminali FBiH” najavljeno je da će u rekonstrukciju naftnog...

Krupan korak ka uspostavljanju 4G mreže

Iako je Vijeće ministara BiH prvobitno najavljivalo uvođenje 4G mreže do kraja 2018. godine, o čemu je Istinomjer već pisao, to se u prošloj godini nije desilo. Ipak, nova obećanja najavljuju da bi u...Uskoro rekonstrukcija tramvajske pruge u Sarajevu

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo (KS), Adnan Šteta najavio je kako će procedura dobijanja urbanističke dozvole za rekonstrukciju tramvajske pruge na relaciji Marijin Dvor – Ilidža biti pokrenuta...