Radi se na tome

U RS se stvaraju uslovi za registraciju firmi elektronskim putem

Sredinom 2018. godine iz tadašnjeg Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske (novi naziv: Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju RS) najavljeno je da će tokom 2019. godine biti poduzet niz aktivnosti kako bi se pojednostavila registracija firmi u smislu da se ista može obaviti elektronskim putem.

Podsjećamo, u julu 2018. godine iz resornog ministarstva najavljeno je da će u toku 2019. godine “direktno, elektronski” biti uvezani svi registarski sudovi, Poreska uprava, Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge, notari, Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, nadležni organi jedinica lokalne samouprave, te komercijalne banke.

Ovim se Republika Srpska svrstava u moderne zemlje kada je u pitanju ova oblast. Moram podsjetiti da je Vlada Republike Srpske još 2013. započela proces reforme registracije poslovnih subjekata gdje smo sa 11 procedura sveli na pet, a sa 21 dan potrebnim za registraciju sveli smo na tri dana. Osim toga, taj proces digitalizacije omogućava provjeru svakog onog ko želi poslovati na teritoriji Republike Srpske…

Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS, Zlatan Klokić, 21. juli 2018.

Nakon pomenute najave urađena je digitalizacija velikog dijela arhivske građe, usaglašeni su “zahtjevi u vezi sa softverskim rješenjem” koje će omogućiti automatsko uvezivanje ključnih institucija nadležnih za postupak registracije, te niz drugih aktivnosti.

Radna grupa za e-registraciju poslovnih subjekata i preduzetnika je 13. marta održala sastanak na temu usaglašavanja zahtjeva u vezi sa softverskim rješenjem, koje je implementator projekta Svjetska banka predložila, a odnosi se na mogućnost automatskog uvezivanja ključnih institucija nadležnih za postupak registracije. Sljedeći korak je izrada softvera koji će podržati ovaj sistem. Pri kraju su i aktivnosti na digitalizaciji postojeće sudske arhive, završeno je skeniranje dokumenata, u toku je indeksiranje, a okončanje ovog procesa se očekuje do kraja godine. U završnoj fazi je osnivanje Nacionalnog centra za upravljanje digitalnim identitetina (Republic of Srpska National Certificate Authority) u zakonodavnom, informacionom i administrativnom smislu.

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS, 19. mart 2019.

S tim u vezi, Vlada RS je na sjednici održanoj 18. jula 2019. godine utvrdila prijedloge Izmjena i dopuna tri zakona koji se odnose na uspostavljanje mogućnosti registracije privrednih društava i preduzetnika elektronskim putem, a usvojena je i Informacija o realizaciji projekta registracije poslovnih subjekata u Srpskoj elektronskim putem.

Razlozi za donošnje ovih zakona sadržani su u potrebi nastavka reforme registracije privrednih subjekata koja se odnosi na uspostavljanje mogućnosti za podnošenje prijave za registraciju osnivanja i poslovnih promjena elektronskim putem. Realizacijom ovog dijela reforme, lica koja namjeravaju da posluju u Republici Srpskoj biće u prilici da elektronskim putem, uz minimalne novčane troškove, i kratko vrijeme na jednostavan i lak način registruju poslovanje u formi privrednog društva i preduzetnika.

Vlada RS, Saopćenje, 18. juli 2019.

Zakonodavne pretpostavke za uspostavu sistema elektronske registracije firmi u RU stvorene su kroz donošenje novih zakona i izmjenu postojećih u septembru 2019. godine. Naime, na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske usvojene su Izmjene i dopune Zakona o registraciji poslovnih subjekata, Zakona o registraciji zanatsko-preduzetničke djelatnosti i Zakona o privrednim društvima.

U odgovoru na upit Istinomjera iz Ministarstva privrede i poduzetništva RS istakli su da su finalizovane pretpostavke koje se odnose na digitalizciju postojeće sudske arhive, kao i da je stvoren zakonski okvir za uspostavu sistema elektronske registracije firme u RS, te da su još dvije pretpostavke u završnoj fazi.

Pretpostavke koje su u završnoj fazi i koje su trenutno u toku: Osnivanje Nacionalnog centra za upravljanje digitalnim identitetima (Republic of Srpska National Certificate Authority) u zakonodavnom, informacionom i administrativnom smislu; Uspostavljanje informacionih tj. softverskih rješenja koja će podržati sistem kroz nadogradnju postojećeg jedinstvenog informacionog sistema.

Ministarstvo privrede i poduzetništva RS, 19. februar 2020.

Ministarstvo privrede i poduzetništva RS je u odgovoru na upit navelo i sve aktivnosti koje su provedene od 2013. godine kada je započela “opsežna reforma registracije poslovnih subjekata u Republici Srpskoj kroz uvođenje jednošalterskog sistema registracije”, a cijeli odgovor možete pročitati OVDJE.

S obzirom na sve aktivnosti koje su do sada provedene i finalizirane, kao i da je u završnoj fazi osnivanje Nacionalnog centra za upravljanje digitalnim identitetima RS, kao i uspostavljanje informacionih tj. softverskih rješenja, Istinomjer će za pomenuto obećanje dati ocjenu radi se na tome.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!