Tramvaj do Hrasnice – deseta epizoda

Nakon mnogobrojnih neispunjenih obećenja, ministar saobraćaja Kantona Sarajevo, Mujo Fišo i načelnik Općine Ilidža, Senaid Memić potpisali su Sporazum o poslovnoj saradnji za realizaciju projekta izgradnje tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica.

Potpisivanju sporazuma prisustvovali su zastupnici u Skupštini KS, Fikret Prevljak i Mirza Čelik, premijer KS, Adem Zolj, a ukupna finansijska vrijednost ulaganja procijenjena je na 22 miliona KM. Pomenuta sredstva će se osigurati u budžetima Kantona Sarajevo i Općine Ilidža za 2019. i 2020. godinu.

Ovaj projekt će doprinijeti razvoju Općine Ilidža, odnosno područja Hrasnice. Zajedno s Općinom planiramo i druge kapitalne projekte koji se odnose na žičaru, na uspostavljanju boljih saobraćajnih veza sa Hrasnicom, Sokolović Kolonijom, Stojčevcem i Vrelom Bosne.

Adem Zolj, 04.10.2018.

Ministar saobraćaja KS, Mujo Fišo kazao je da očekuje finalni projekat u narednih 15 dana,  te da bi se ovaj kapitalni projekt trebao okončati za naredne tri godine.

Danas je Vlada KS izrazila svoju spremnost kako bi se što brže krenulo sa realizacijom projekta izgradnje pruge prema Hrasnici. Želim da kažem da postoji velika podrška od strane načelnika Općine Ilidža, predsjedavajućeg općinskog vijeća, zastupnika Čelika i Prevljaka, te ministra Kazazovića, koji su bili uporni da se ovaj projekt započne realizirati. Cilj Ministarstva saobraćaja je da Grad Sarajevo i Kanton Sarajevo dobije ekološki čist prijevoz, što znači što više tramvaja, trolejbusa, a što manje autobusa koji stvaraju emisiju negativnih čestica u zrak. Glavni projekt je u završnoj fazi, očekujemo da će biti gotov u narednih 15-tak dana, i tada može da se raspiše tender za izgradnju pruge.

Mujo Fišo, 04.10.2018.

 

Načelnik Općine Ilidža, Senaid Memić istakao je da je Općina spremna učestvovati u svim načinima izgradnje i modernizacije pruge, bez obzira na cijenu.

..Čim počnemo prugu, već razmišljamo o sredstvima za žičare-znači, kabinska žičara do Bjelašnice, da otvorimo gore prostor za boravak tokom cijele godine i kabinska žičara s Vrela Bosne do  Golog Brda, a između toga da bude prostor za sportove, za zabavu i druge sadržaje. Uradili smo već otprilike 50 posto stvari, otkup zemljišta je bio jako skup ali smo uspjeli završiti, a oni koji misle da je ovo utopija varaju se.

Senaid Memić, 04.10.2018.

Istinomjer će pratiti realizaciju projekta izgradnje tramvajske pruge i dalje korake načelnika Senaida Memića i ministra Muje Fiše.

(Istinomjer.ba)

KS: VIK uskoro dobija novi menadžment?

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo, Elmedin Konaković održao je konferenciju za medije povodom, kako je...

KS: Gender akcioni plan i rodno odgovorno budžetiranje

Vlada Kantona Sarajevo na 20. sjednici održanoj 16. maja tekuće godine imenovala je Tim za izradu Gender akcionog operativnog i finansijskog plana u Kantonu Sarajevo. Na čelu ovog tima je...


Uskoro donošenje Strategije razvoja obrazovanja i nauke KS sa akcionim planovima

Ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić, nakon sastanak sa Savjetom direktora/ica kojeg čine predstavnici osnovnih, privatnih, muzičkih škola i centara, održanog...