Radi se na tome

Stvaranje uslova za promjenu sistema sufinansiranja sportskih događaja i udruženja

Aktuelni gradonačelnik Banja Luke, Igor Radojičić je u svom predizbornom programu uoči Lokanih izbora 2016. godine kao jedan od ciljeva naveo i “Promjenu sistema sufinansiranja sportskih događaja i udruženja po principu uspješnosti“.

Uslovi za promjenu sistema sufinansiranja sportskih događaja i udruženja stvoreni su tokom 2017. godine kada je Skupština Grada Banja Luke donijela odluku o usvajanju Programa razvoja sporta Grada Banja Luka za period 2018 – 2022. godine. Kriteriji i način sufinansiranja sportskih organizacija i manifestacija utvrđeni su Pravilnikom o kriterijumima, uslovima i načinu sufinansiranja programa sportskih organizacija i manifestacija od interesa za Grad Banjaluku.

U skladu sa svojim ovlašćenjima, Grad Banja Luka pokušava da ovim Programom uredi oblast sporta na svojoj teritoriji. Jedan od najvažnijih dijelova programa jeste novi način sufinansiranja programskih aktivnosti sportskih organizacija kroz osnovni, posebni i dopunski program finansiranja. Vrednovanje sportskih rezultata u skladu sa navedenim programom prate novi kriterijumi i bodovanje radi klasifikacije sportskih organizacija unutar kategorisanih sportova, koji su razrađeni na način da u velikoj mjeri budu jednaki za sve sportske organizacije koje se bave organizovanim takmičarskim sportom. Takođe, vrednovanje sportskih rezultata kroz navedene programe vršiće se i u sportskim organizacijama lica sa invaliditetom.

Saopštenje, Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport, 29.10.2017.

Nakon toga je uslijedilo usvajanje Programa razvoja sporta grada Banja Luka sa prioritetnim oblastima finansiranja za 2018. godinu, a u međuvremenu su raspisana i tri javna tendera za sufinansiranje iz oblasti sporta. U martu 2018. godine gradonačelnik Radojičić uručio je rješenja o sufinansiranju programskih aktivnosti sportskih organizacija.

Radojičić je rekao da su prilikom izrade programa u prvom planu bili uspjesi, status i rad sportskih klubova. On je naveo da su predstavnici 58 klubova danas dobili rješenja o sufinansiranju, te da je Grad za te potrebe izdvojio 860.000 KM iz budžeta.

Saopštenje, Grad Banja Luka, 09.03.2018.

U junu 2018. godine raspisana su još tri javna tendera, dok je u decembru usvojen Program razvoja sporta grada Banja Luka sa prioritetnim oblastima finansiranja za 2019. godinu koji predviđa uvećanje sredstava za osnovni, dopunski i posebni program sufinansiranja programskih aktivnosti sportskih udruženja i manifestacija prema ostvarenim rezultatima.

Aktivnosti podrške sportu u Banja Luci nastavile su se i tokom 2019. godine, pa je novi ciklus sufinansiranja članiranina u sportskim organizacijama, za čiju je namjenu izdvojeno 77.000 KM, počeo u aprilu 2019. godine, dok su početkom juna objavljena i tri javna poziva iz oblasti sporta. Početkom jula otvorene su prijave za kategorizaciju sportista, te je u septembru petnaest najuspješnijih sportista sa područja Banje Luke predloženo za gradske stipendije.

U decembru 2019. godine javnost je obaviještena da će Grad Banja Luka “dogodine izdvojiti više od tri miliona KM za finansiranje sportskih programa i organizacija, predviđeno je Programom razvoja sporta za 2020. godinu”.

Prema informacijama Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport, od navedenog ukupnog iznosa, 1,5 miliona KM biće raspoređeno za sufinansiranje aktivnosti sportskih organizacija na području grada, što je za 250.000 KM više nego prethodne godine.

Saopštenje, Grad Banja Luka, 10.12.2019.

S obzirom na do sada poduzete aktivnosti kojima je stvoren osnov za promjenu sistema sufinansiranja Igor Radojičić dobija ocjenu radi se na tome, uz napomenu da će Istinomjer i dalje pratiti realizaciju ovog obećanja.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!