Stvaranje uslova za promjenu sistema sufinansiranja sportskih događaja i udruženja

Aktuelni gradonačelnik Banja Luke, Igor Radojičić je u svom predizbornom programu uoči Lokanih izbora 2016. godine, među ciljevima naveo i “Promjenu sistema sufinansiranja sportskih događaja i udruženja po principu uspješnosti”.

Skupština grada Banja Luke je na 16. sjednici, održanoj 30.10. i 06.11.2017. godine, donijela odluku o usvajanju Programa razvoja sporta Grada Banja Luka za period 2018 – 2022. godine, čime su stvoreni uslovi za promjenu sistema sufinansiranja sportskih događaja i udruženja.

 

U skladu sa svojim ovlašćenjima, Grad Banja Luka pokušava da ovim Programom uredi oblast sporta na svojoj teritoriji. Jedan od najvažnijih dijelova programa jeste novi način sufinansiranja programskih aktivnosti sportskih organizacija kroz osnovni, posebni i dopunski program finansiranja. Vrednovanje sportskih rezultata u skladu sa navedenim programom prate novi kriterijumi i bodovanje radi klasifikacije sportskih organizacija unutar kategorisanih sportova, koji su razrađeni na način da u velikoj mjeri budu jednaki za sve sportske organizacije koje se bave organizovanim takmičarskim sportom. Takođe, vrednovanje sportskih rezultata kroz navedene programe vršiće se i u sportskim organizacijama lica sa invaliditetom.

Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport, 29.10.2017.

 

Kriteriji i način sufinansiranja sportskih organizacija i manifestacija utvrđeni su Pravilnikom o kriterijumima, uslovima i načinu sufinansiranja programa sportskih organizacija i manifestacija od interesa za Grad Banjaluku.

Nakon toga je uslijedilo usvajanje Programa razvoja sporta grada Banja Luka sa prioritetnim oblastima finansiranja za 2018. godinu. U međuvremenu su raspisana tri javna tendera za sufinansiranje iz oblasti sporta, a u martu 2018. godine gradonačelnik Radojičić je uručio rješenja o sufinansiranju programskih aktivnosti sportskih organizacija.

 

Radojičić je rekao da su prilikom izrade programa u prvom planu bili uspjesi, status i rad sportskih klubova. On je naveo da su predstavnici 58 klubova danas dobili rješenja o sufinansiranju, te da je Grad za te potrebe izdvojio 860.000 KM iz budžeta.  

Saopštenje Grada Banjaluke, 09.03.2018.

 

Aktivnosti sufinansiranja iz oblasti sporta nastavljene su i u junu 2018. godine kada su raspisana  još tri javna tendera, a u decembru je usvojen Program razvoja sporta grada Banja Luka sa prioritetnim oblastima finansiranja za 2019. godinu koji predviđa uvećanje sredstava za osnovni, dopunski i posebni program sufinansiranja programskih aktivnosti sportskih udruženja i manifestacija prema ostvarenim rezultatima.

S obzirom na do sada poduzete aktivnosti kojima je stvoren osnov za promjenu sistema sufinansiranja, kao što su usvajanje Programa razvoja sporta Grada Banja Luke za period 2018 – 2022. godine, Pravilnika o kriterijumima, uslovima i načinu sufinansiranja programa sportskih organizacija i manifestacija od interesa za Grad Banjaluku, i drugih aktivnosti, Igor Radojičić dobija ocjenu radi se na tome, uz napomenu da će Istinomjer i dalje pratiti realizaciju ovog obećanja.

(Istinomjer.ba)

Hoće li Narodna skupština RS raspustiti Skupštinu opštine Teslić?

Načelnik Opštine Teslić, Milan Miličević je još 19.02.2019. godine u jednom od svojih intervjua najavio svoj prvi korak...

Djeca s oštećenim sluhom i vidom u KS uskoro će dobiti logopede i defektologe

U oktobru prošle godine Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo najavilo je da će škole u KS, u koje idu djeca s oštećenim sluhom i vidom dobiti logopede i...Počinje gradnja prvih 6 km Koridora Vc kroz RS

Ugovor o izgradnji prve dionice autoputa na Koridoru Vc kroz Republiku Srpsku potpisan je tri mjeseca nakon što je to najavio premijer Radovan Višković u svom ekspozeu pred poslanicima Narodne...