Šta donose predložene izmjene zakona o PDV?

Upravni odbor Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje (UINO) BiH, na sjednici održanoj 08. maja tekuće godine dao je saglasnost da se Nacrt Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV) dostavi nadležnim komisijama Federalnog parlamenta i Narodne skupštine RS na konsultacije. Iako je ranije veliki broj političkih partija koje su participirale u vlasti u prethodnom mandatu najavljivao uvođenje diferencirane stope PDV, to u novi zakon nije uvršteno.

Uvođenje sistema PDV-a sa više stopa značilo bi značajnije finansijske izdatke, kako za promjenu informatičkog sistema unutar UIO, tako i za same poreske obveznike.

Ratko Kovačević, UINO,  06.11.2018.

Međutim, dobar dio političkih stranaka u BiH u skladu sa njihovim predizbornim obećanjima, bio je za uvođenje diferencirane stope PDV.

Podsjećamo, sredinom 2018. godine za Istinomjer je iz UINO potvrđeno da se radi na izradi novog zakona o PDV-u.

Uprava za indirektno oporezivanje je kroz Twinning Projekat EU uradila nacrt potpuno novog Zakona o PDV-u i to na način da isti bude u potpunosti usklađen sa direktivom  EU koja definiše pravila poreza na dodanu vrijednost. Podsjećamo, Zakon o PDV-u u BiH u primjeni je od 01.01.2006. godine, a kako se od tada u EU desilo puno promjena kad je u pitanju oporezivanje porezom na dodanu vrijednost, javila se potreba da zakonsko rješenje u BiH bude usklađeno sa legislativom EU, što je ujedno i obaveza BiH na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Nacrt Zakona o PDV-u je dostavljen Upravnom odboru UIO, a nakon toga bi se o njemu trebali izjasniti Vijeće ministara BiH i PSBiH. U završnoj fazi je i priprema Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u. Novo Zakonsko rješenje, koje su kroz projekat zajedno uradili stručnjaci iz UIO i eksperti iz poreskih uprava iz Austrije, Slovenije i Hrvatske, u potpunosti je usklađeno sa direktivama EU u pogledu poreza na dodanu vrijednost. Prilikom izrade novog nacrta Zakona o PDV-u u BiH nismo se bavili stopama i rokovima za podnošenje PDV prijava i izmirenje obaveza, nego smo samo zakonsko rješenje u tehničkom smislu uskladili sa važećom direktivom EU.

Ratko Kovačević, UIO BiH, 04.06.2018.

Shodno nacrtu novog zakona koji je Upravni odbor UINO usvojio 8. maja, porez na dodatu vrijednost (PDV) u BiH i dalje će biti 17%. U sistem plaćanja PDV-a, između ostalog, biće uvedeni organi javne uprave, udruženja, fondacije, ustanove i druga pravna lica koja nisu poreski obveznici, a PDV će biti obavezni plaćati na primljene usluge od strane onih koji u BiH nemaju sjedište ili poslovnu jedinicu, a “najznačajnija novina je da se u sistem plaćanja PDV uvode i primaoci usluga telekomunikacione usluge, radio-televizijske usluge i elektronski pružene usluge) koji nisu poreski obveznici, što je saglasno pravilima Evropske unije koji su u primjeni od 1. januara 2015. godine”, navedeno je u obrazloženju zakona.

Jedno od omiljenih predizbornih obećanja političkih partija koje participiraju u vlasti u BiH bilo je i uvođenje diferencirane stope PDV. Međutim, u radu Vijeća ministara BiH, tokom mandata 2014-2018. nisu zabilježene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

U nastavku podsjećamo na neke od stavova i ranije datih, a neispunjenih, obećanja kada je upitanju uvođenje diferencirane stope PDV.

SDS je u jednom od svojih predizbornih obećanja pomenuo niže, odnosno diferencirane stope PDV.

“SDS se zalaže za uvođenje diferencirane stope PDV-a (…) SDS se zalaže za uvođenje niže stope PDV-a od 12% (na osnovne životne namirnice, lijekove, sanitetski materijal i ortopedska pomagala, inpute za poljoprivredu, papir za grafičku industriju, knjige i novine) i višu standardnu stopu PDV-a na sva ostala dobra i usluge od 22%…Zbog komplikovanih procedura usvajanja zakona na nivou BiH, primjena diferenciranih stopa PDV-a bi mogla da počne od 1. januara 2016. godine.”

PDP je, u svojoj predizbornoj kampanji, najavio i više od zalaganja, te smo od njih čuli da će “inicirati” uvođenje diferencirane stope PDV-a.

“PDP će ponovo inicirati uvođenje diferencirane stope PDV-a. Nakon nekoliko godina od uvođenja sistema poreza na dodatnu vrijednost postoje opravdani razlozi da se uvede niža stopa PDV-a sa 17% na 5% za lijekove, ortopedska pomagala, pšenično brašno tip-500 i tip-800, mlijeko, jestiva ulja, biljne masti, voda za piće.”

Za razliku od ostalih političkih partija iz RS koje su više manje ostale dosljedne svojim stavovima o diferenciranoj stopi i povećanju PDV-a, predizborno obećanje SNSD-a da “SNSD nemа nаmjeru mijenjаti opštu stopu PDV” , te da je “potrebno ponovo preispitаti i uvesti nultu stopu PDV zа vrlo ogrаničenu grupu proizvodа” mijenjalo se od potpunog odbacivanja takve mogućnosti, preko raznih varijanti priče o diferenciranju stope PDV-a, do Dodikovih tvrdnji da je povećanje PDV-a potrebno i korisno za Republiku Srpsku, o čemu je Istinomjer već pisao. Sada premijer Republike Srpske, Radovan Višković (SNSD) smatra da “treba napraviti razliku u oporezivanju između luksuza i osnovnih životnih namirnica”.

Ni u Federaciji BiH nije inicirano uvođenje diferencirane stope PDV.

Podsjećamo, posljednjih dana, nakon što se aktuelizirala priča oko donošenja novog zakona o PDV-u, bilo je govora i o tužbi Republike Srpske koju je Višković najavio protiv Federacije BiH, a zbog, kako je izjavio je premijer RS “činjenice da ne postoji spremnost da se riješi pitanje raspodjele prihoda od indirektnih poreza usljed kojeg je budžet Srpske samo u 2018. godini oštećen za 33.000.000 KM”,

Međutim, kako odluka o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava u periodu april-juni 2019. godine nije usvojena na sjednici UINO održanoj 08. maja, Višković je rekao da “razumije Novalićeve razloge” zbog kojih se ne mogu donositi odluke, te da sad za sad neće biti tužbe.

Njihova molba bila je, s obzirom na to da se očekuje formiranje nove Federalne vlade do kraja maja, da naša tužba ne ide bar do kraja ovog mjeseca, što smo uvažili i nećemo ih tužiti do tada.

Radovan Višković, 08.05.2019.

Nacrt zakona o PDV u narednom periodu trebalo bi da ide na mišljenje entitetskim parlamentima i u postupak javne rasprave što će biti posljednja šansa za eventualno iniciranje diferencirane stope PDV, kao i donošenje konačne odluke da li će PDV biti povećan ili ostati 17%.

Ostaje da se vidi da li će i u kojoj formi zakon biti usvojen, te da li će, što je možda i najvažnije, eventualne nove zakonske odredbe doprinijeti ekonomskom rastu, rasterećenju privatnog sektora, boljim uslovima za investiviranje i zapošljavnje, ili će poslužiti samo za popunjavanje budžetskih rupa uvođenjem dodatnih nameta u cilju finansiranja glomaznih državnih, entitetkih i kantonalnih administracija.

(Istinomjer.ba)

Najavljeno povećanje plata koje se isplaćuju iz budžeta RS

Premijer Vlade Republike Srpske (RS), Radovan Višković najavio je da će “od početka naredne godine” biti povećane plate...

I Mektić pocijepao boračku knjižicu

Major u nekadašnjoj vojsci Republike Srpske, Brano Pejanović “vidno razočaran u ono zbog čega se borio i krv prolivao”, pocijepao je člansku knjižicu boračke organizacije čiji je član bio. Da će...Hoće li rad Zastupničkog doma PS BiH biti odblokiran?

Osvrćući se na zastoj u radu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PS BiH), još polovinom oktobra ove godine predsjednik SDS-a, Mirko Šarović izjavio je da je deblokada rada ovog...