Radi se na tome

Reforma obrazovanja u Republici Srpskoj

Govoreći o planovima Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske (RS) za predstojeću školsku godinu, ministrica Natalija Trivić je izjavila da će “u septembru početi reforma obrazovanja” te da će se u okviru tog procesa “raditi i na izradi nove strategije obrazovanja u RS i donošenju novih akata”.

Trivić je, između ostalog, naglasila i da upisna politika obrazovnih ustanova “treba biti usmjerena ka potrebama tržišta rada i praćenju novih tehnologija” te pojasnila koji će koraci biti poduzeti u narednom periodu.

Očekujemo da u školskoj 2020/2021. godini imamo pilot programe koji će biti sprovođeni u školama. Cilj je da poboljšamo dignitet obrazovnih ustanova, da učenici koji završavaju osnovnu i srednju školu imaju željeni nivo znanja i da uvedemo nove metode u izvođenju nastave. Radićemo i na reviziji postojećih i novim nastavnim planovima i programima, a nastavni kadar i stručne saradnike edukovaćemo u kontinuitetu. Suština kompletnog ovog procesa je da imamo djecu koja će stečena znanja moći primijeniti u praksi i koja će biti prilagođena potrebama tržišta rada.

Natalija Trivić, 10.07.2019.

Kako bismo provjerili šta je do sada urađeno kada je upitanju najavljena reforma obrazovanja Istinomjer je kontaktirao Ministarstvo prosvjete RS. Dobili smo sljedeće odgovore:

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske u maju ove godine raspisalo je javni poziv za izbor članova stručnih timova za reformu predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja, koji će se baviti revizijom i razvojem nastavnih planova i programa, uključujući i modernizaciju izvođenja nastavnog procesa i nastavnih sadržaja koji su postavljeni u programu. Javno su pozvani stručni ljudi u samom nastavnom procesu, stručnjaci u oblasti visokog obrazovanja, kao i svi oni koji mogu dati svoj doprinos unapređenju i razvoju obrazovanja u Republici Srpskoj.

Ministarstvo prosvjete RS, 19.09.2019.

Također, rečeno nam je da je u toku formiranje stručnih timova za reformu obrazovanja te da je, u vezi sa planiranom reformom 29.08.2019. godine održana i tematska sjednica Vlade RS posvećena stanju u oblasti obrazovanja te da je precizirano “da će Ministarstvo prosvjete i kulture RS, kao pokretač reformskih procesa, razviti novu školu za novo doba”.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je imenovalo 13 radnih grupa za reviziju i standardizaciju zanimanja koje čine predstavnici Republičkog pedagoškog zavoda, Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske, Privredne komore Republike Srpske, Saveza opština i gradova, te predstavnici visokoškolskih ustanova i srednjih škola u Republici Srpskoj. Prvi sastanak radnih grupa za reviziju i strandardizaciju zanimanja održan je 11.09.2019. godine u Banjoj Luci. Zadatak radnih grupa je da izvrše reviziju i standardizaciju zanimanja po strukama, na osnovu čega će Ministarstvo prosvjete i kulture donijeti Uredbu o standardima zanimanja.

Ministarstvo prosvjete RS, 19.09.2019.

Shodno navedenom, za dosadašnje aktivnosti kada je upitanju reforma obrazovanja u RS ministrica Natalija Trivić od Isinomjera dobija ocjenu radi se na tome.

Istinomjer će i dalje pratiti najavljenu reformu obrazovanja u Republici Srpskoj.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!