RS: Registracija firmi biće moguća elektronskim putem

Sredinom prošle godine iz Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske najavljeno je da će tokom 2019. godine biti poduzet niz aktivnosti kako bi se pojednostavila registracija firmi u smislu da se ista može obaviti elektronskim putem. Od tada do danas urađena je digitalizacija velikog dijela arhivske građe, a radna grupa trenutno radi na “usaglašavanju zahtjeva u vezi sa softverskim rješenjem” koje će omogućiti automatsko uvezivanje ključnih institucija nadležnih za postupak registracije.

 

Radna grupa za e- registraciju poslovnih subjekata i preduzetnika je 13. marta održala sastanak na temu usaglašavanja zahtjeva u vezi sa softverskim rješenjem, koje je implementator projekta Svjetska banka predložila, a odnosi se na mogućnost automatskog uvezivanja ključnih institucija nadležnih za postupak registracije. Sljedeći korak je izrada softvera koji će podržati ovaj sistem. Pri kraju su i aktivnosti na digitalizaciji postojeće sudske arhive, završeno je skeniranje dokumenata, u toku je indeksiranje, a okončanje ovog procesa se očekuje do kraja godine. U završnoj fazi je osnivanje Nacionalnog centra za upravljanje digitalnim identitetina (Republic of Srpska National Certificate Authority) u zakonodavnom, informacionom i administrativnom smislu.

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS, 19.03.2019.

Podsjećamo, u julu prošle godine iz resornog ministarstva je najavljeno da će registracija firmi u Republici Srpskoj uskoro biti moguća elektronskim putem, a s ciljem da se “procedure, vrijeme i troškovi za osnivanje firme znatno skrate”. S tim u vezi rečeno je i da će u toku ove godine “direktno, elektronski”, biti uvezani svi registarski sudovi, Poreska uprava, Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge, notari, Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, nadležni organi jedinica lokalne samouprave, te komercijalne banke.

Zainteresovano fizičko ili pravno lice treba da prethodno posjeduje kvalifikovani elektronski certifikat koji je izdan od strane kvalifikovanog sertifikacionog tijela sa sjedištem u RS, odnosno BiH ili od strane kvalifikovanog certifikacionog tijela sa sjedištem na teritoriji Evropske unije sa kojim Srpska ima potpisan sporazum o međusobnom priznavanju. Uz pomoć tog certifikata korisnik može pokrenuti i završiti postupak registracije firme ili preduzetničke radnje elektronskim putem. Takođe će biti omogućeno i dobijanje određenih sudskih izvoda elektronski. Ključni efekat ovog projekta ogleda se u činjenici da će biti stvorene pretpostavke za značajniju primjenu elektronskih usluga u Republici Srpskoj, od kojih je ova prva značajnija sa velikim brojem učesnika.

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS, 19.07.2018.

Za dosadašnje aktivnosti na realizaciji projekta koji bi trebao pojednostaviti registraciju firmi u smislu da će to biti moguće obaviti elektronskim putem, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS od Istinomjera dobija ocjenu radi se na tome.

Istinomjer će pratiti da li će se realizacija ovog projekta okončati u skladu sa najavljenim rokom.

 

(Istinomjer.ba)

Najavljena izrada nacrta plana za zaštitu kanjona rijeke Misoče

Na sastanku koji je ministrica okoliša i turizma u Vladi FBiH, Edita Đapo održala sa  ministrom prostornog uređenja,...

Besplatna “Škola u prirodi” za 4.000 osnovaca

Krajem 2017. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (MON KS) i Općina Trnovo potpisali su sporazum o sufinansiranju projekata dogradnje objekta područne škole u Šabićima...Radovi na izgradnji obaloutvrde na rijeci Drini teku planiranom dinamikom

Realizacija dugoočekivanog projekta izgradnje obaloutvrde na rijeci Drini u Goraždu konačno je započela u aprilu 2019. godine, a radovi bi mogli biti okončani u ovoj kalendarskoj godini s obzirom da...