Registracija firmi u RS biće moguća elektronskim putem

Sredinom prošle godine iz Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske najavljeno je da će tokom 2019. godine biti poduzet niz aktivnosti kako bi se pojednostavila registracija firmi u smislu da se ista može obaviti elektronskim putem.

Podsjećamo, u julu prošle godine iz resornog ministarstva je najavljeno da će registracija firmi u Republici Srpskoj uskoro biti moguća elektronskim putem, a s ciljem da se “procedure, vrijeme i troškovi za osnivanje firme znatno skrate”. S tim u vezi rečeno je i da će u toku ove godine “direktno, elektronski”, biti uvezani svi registarski sudovi, Poreska uprava, Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge, notari, Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, nadležni organi jedinica lokalne samouprave, te komercijalne banke.

Ovim se Republika Srpska svrstava u moderne zemlje kada je u pitanju ova oblast. Moram podsjetiti da je Vlada Republike Srpske još 2013. započela proces reforme registracije poslovnih subjekata gdje smo sa 11 procedura sveli na pet, a sa 21 dan potrebnim za registraciju sveli smo na tri dana. Osim toga, taj proces digitalizacije omogućava provjeru svakog onog ko želi poslovati na teritoriji Republike Srpske…

Zlatan Klokić, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS, 21.07.2018.

Od tada do danas urađena je digitalizacija velikog dijela arhivske građe, “usaglašeni zahtjevi u vezi sa softverskim rješenjem” koje će omogućiti automatsko uvezivanje ključnih institucija nadležnih za postupak registracije te niz drugih aktivnosti.

Radna grupa za e- registraciju poslovnih subjekata i preduzetnika je 13. marta održala sastanak na temu usaglašavanja zahtjeva u vezi sa softverskim rješenjem, koje je implementator projekta Svjetska banka predložila, a odnosi se na mogućnost automatskog uvezivanja ključnih institucija nadležnih za postupak registracije. Sljedeći korak je izrada softvera koji će podržati ovaj sistem. Pri kraju su i aktivnosti na digitalizaciji postojeće sudske arhive, završeno je skeniranje dokumenata, u toku je indeksiranje, a okončanje ovog procesa se očekuje do kraja godine. U završnoj fazi je osnivanje Nacionalnog centra za upravljanje digitalnim identitetina (Republic of Srpska National Certificate Authority) u zakonodavnom, informacionom i administrativnom smislu.

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS, 19.03.2019.

Vlada RS, na sjednici održanoj 18. jula tekuće godine utvrdila je prijedloge izmjena i dopuna tri zakona koji se odnose na uspostavljanje mogućnosti registracije privrednih društava i preduzetnika elektronskim putem, a usvojena je i Informacija o realizaciji projekta registracije poslovnih subjekata u Srpskoj elektronskim putem.

Razlozi za donošnje ovih zakona sadržani su u potrebi nastavka reforme registracije privrednih subjekata koja se odnosi na uspostavljanje mogućnosti za podnošenje prijave za registraciju osnivanja i poslovnih promjena elektronskim putem. Realizacijom ovog dijela reforme, lica koja namjeravaju da posluju u Republici Srpskoj biće u prilici da elektronskim putem, uz minimalne novčane troškove, i kratko vrijeme na jednostavan i lak način registruju poslovanje u formi privrednog društva i preduzetnika.

Vlada RS, Saopćenje, 18.07.2019.

Za dosadašnje aktivnosti na realizaciji projekta koji bi trebao pojednostaviti registraciju firmi u smislu da će to biti moguće obaviti elektronskim putem, Vlada RS i resorno ministarstvo od Istinomjera dobija ocjenu radi se na tome.

Istinomjer će i dalje pratiti da li će, u skladu sa najavljenim rokom, registracija firmi u RS biti moguća elektronskim putem .

(Istinomjer.ba)

Vlada RS donijela uredbu o uspostavi Registra podsticaja

Premijer Republike Srpske (RS), Radovan Višković je podnoseći svoj ekspoze pred poslanicima Narodne skupštine RS...

Rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Bihaća

Druga faza projekta “Zeleni ekonomski razvoj“ podrazumijevala je rekonstrukciju dotrajale javne rasvjete i uvođenje nove LED rasvjete na čitavom području grada Bihaća, s ciljem postizanja energetske...


Radovi na poddionici Buna-Počitelj odvijaju se “zadovoljavajućom dinamikom”

Polovinom maja 2018. godine, od strane Adnana Terzića, direktora JP Autoceste d.o.o. Mostar kao investitora, direktora Hering d.d. Široki Brijeg, Ladislava Bevande kao izvođača radova, te Denisa...