Putem programa za zapošljavanje boračke populacije posao su dobile 34 osobe

Govoreći o prioritetnim ciljevima ministarstva na čijem je čelu, ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo (KS), Ismir Jusko rekao je da će to biti “mjere za poticaj zapošljavanja boračke populacije u Kantonu Sarajevo”.

Tu je i intenziviranje aktivnosti na programima zapošljavanja kroz kvalitetne programe i projekte zapošljavanja i prekvalifikaciju ove populacije za zanimanja koja su deficitarna na tržištu rada i kroz podršku osnivanju i radu boračkih zadruga.

Ismir Jusko, 28.02.2019.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja KS, u februaru 2019. godine Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Program mjera za poticaj zapošljavanja boračke populacije u Kantonu Sarajevo za 2019/2020. godinu “koji sadrži mjere stimulacije zadruga i poslodavaca za zapošljavanje pripadnika boračke populacije i njihovu prekvalifikaciju kako bi zasnovali radni odnos kod poznatog poslodavca”.

Zatim je, 4. marta ove godine, Ministarstvo za boračka pitanja KS objavilo “Javni poziv za stimulisanje poslodavaca sa područja KS-a da provedu Program obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije pripadnika boračke populacije i članova njihovih porodica koji su prijavljeni na evidenciju nezaposlenih u KS-u za potrebe zapošljavanja kod poznatog poslodavca”. Na navedeni Javni poziv, kako je saopšteno, stiglo je 10 zahtjeva, pri čemu dva zahtjeva nisu ispunjavala uslove.

Nakon odabira poslodavaca, 16. aprila  ove godine ministar Ismir Jusko potpisao je ugovore sa osam pravnih lica – korisnika sredstava po Programu mjera za poticaj zapošljavanja boračke populacije u KS-u za 2019/2020.

Taj smo projekt realizirali u roku od dva mjeseca. Povukli smo 22 predstavnika ove populacije s biroa. Oni već kod poslodavaca završavaju edukaciju i odmah po završetku dobit će posao. Mi ćemo nastaviti s ovim programom jer nam je to jedan od prioriteta.

Ismir Jusko, 05.05.2019.

Kako bismo provjerili da li su pripadnici boračke populacije dobili obećano zaposlenje, Istinomjer je kontaktirao resorno ministarstvo. Od ministra Juske dobili smo sljedeći odgovor:

(…) Poslodavci su po osnovu realizacije ove mjere zaposlili ukupno 20 pripadnika boračke populacije. Ovom prilikom ističemo da je u okviru realizacije Programa mjera za poticaj zapošljavanja boračke populacije u Kantonu Sarajevo za 2019/2020. godinu Ministarstvo raspisalo i Javni poziv za realizaciju mjere podrške zadrugama koje okupljaju boračku populaciju putem sufinansiranja poslovnih projekata od strane Ministarstva za boračka pitanja, koji će za rezultat imati novo upošljavanje boračke populacije (…)

Ismir Jusko, 09.07.2019.

Tkođer, 24. maja tekuće godine “sa 7 zadruga kojima je odobreno učešće u ovoj Mjeri za sufinansiranje poslovnih projekata zaključeni su pojedinačni Ugovori kojima su utvrđena prava i obaveze ugovornih strana”, a realizacijom ove mjere “obezbijeđeno je zaposlenje još 14 pripadnika boračke populacije na period od godinu dana”.

Cijeli odgovor ministra Ismira Juske možete pročitati OVDJE.

U odgovoru za Istinomjer navedeno je i da je Ministarstvo je obavilo blic intervjue sa svim korisnicima sredstava koji su “izjavili da su izuzetno zadovoljni ovim projektom” kao i to da “ministarstvo planira i u narednoj budžetskoj godini realizirati predmetni projekat”.

Obzirom da su jednim dijelom mjere za poticaj zapošljavanja boračke populacije u Kantonu Sarajevo provedene a u drugom dijelu, kada je upitanju sufinansiranje poslovnih projekata od strane Ministarstva za boračka pitanja njihovo ispunjavanje je u progresu, Istinomjer će obećanju Ismira Juske dati ocjenu radi se na tome, te ćemo nastaviti pratiti pomenute aktivnosti.

 

(Istinomjer.ba)

Nova ministrica za obrazovanje, nauku i mlade u KS neće biti imenovana u septembru

Ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (KS),  Zineta Bogunić 19.07.2019. godine podnijela je ostavku...

Tek će “opsežno” da se pregovara o izgradnji gasovoda

Nakon sastanka sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom u okviru Ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu koji je održan početkom juna ove godine, Milorad Dodik najavio je realizaciju projekta...

Do Blihinog vodopada uskoro novom pristupnom stazom?

Vodopad Blihe ili "Blihin skok" u sklopu parka prirode "Blihin vodopad" stavljen je pod zaštitu kao spomenik prirode. Početak izgradnje pristupne staze do ove prirodne znamenitosti i turističke...