Radi se na tome

Uskoro tender za izvođača radova budućeg azila za pse u Prači?

Ministar privrede Kantona Sarajevo, Haris Bašić i v.d. direktor KJP “Veterinarska stanica KS”, Nirves Bulaja početkom septembra posjetili su prihvatilište za napuštene i izgubljene životinje u Prači, a tom prilikom predstavljen je i idejni projekat izgradnje novog, savremenog azila.

Iz Ministarstva privrede KS tada su naveli da su za prvu fazu izgradnje novog azila izdvojili sredstva u iznosu od milion KM, “dok će za drugu fazu iz budžeta za narednu godinu biti izdvojeno 1.405.000 KM, a sve na osnovu ranije izrađene studije izvodljivosti”.

Uvjeren sam da će izgradnja novog prihvatilišta biti završena u rekordnom roku, jer je to apsolutno u interesu zajednice. Prilikom posjete smo se uvjerili da su poboljšani uslovi za boravak, kao i da psi dobijaju kvalitetnu ishranu.

Haris Bašić, 03.09.2019.

Govoreći o planovima da se na mjestu starog azila izgradi novi koji će moći primiti 100 pasa, Bulaja je istakao da je “glavni projekat koji je uradio Urbis centar Banja Luka, kao i njegova revizija završen”, te da je “pokrenuta i procedura za dobijanje građevinske dozvole od Općine Pale – Prača nakon čega će uslijediti i tender za izbor izvođača radova”.

U odgovoru na upit Istinomjera Bulaja je, između ostalog, naveo da je izgradnja novog azila planirana u idućoj godini “čim se steknu povoljni vremenski uslovi za početak građevinskih radova”:

Završetkom izrade Glavnog projekta i završetkom revizije istog, trenutno smo u fazi dobijanja vodne saglasnosti koja je uslov za dobijanje dozvole za građenje. Očekujemo da ćemo ovaj postupak završiti kroz 20-tak dana. Nakon što dobijemo dozvolu za građenje, stičemo uslove za raspisivanje tendera za prvu fazu izgradnje.

Nirves Bulaja, 19.12.2019.

S obzirom da su poduzete prve aktivnosti kojima se stvaraju uslovi za izgradnju novog, savremenog azila Istinomjer će minstru privrede KS, Harisu Bašiću i v.d. direktoru KJP “Veterinrska stanica KS”, Nirvesu Bulaji za pomenuto obećanje dati ocjenu radi se na tome, uz napomenu da ćemo pratiti buduće aktivnosti na izgradnji savremenog azila za pse u Prači.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!