Program mjera za poticaj zapošljavanja boračke populacije u KS

Govoreći o prioritetnim ciljevima resora na čijem je čelu, ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Ismir Jusko rekao je da će to biti “mjere za poticaj zapošljavanja boračke populacije u Kantonu Sarajevo”.

Odgovarajući na pitanja o tome koje će biti njegove prve odluke u svojstvu kantonalnog ministra za boračka pitanja, Jusko je između ostalog naveo i sljedeće:

Tu je i intenziviranje aktivnosti na programima zapošljavanja kroz kvalitetne programe i projekte zapošljavanja i prekvalifikaciju ove populacije za zanimanja koja su deficitarna na tržištu rada i kroz podršku osnivanju i radu boračkih zadruga. Svjedoci smo otežanog zapošljavanja svih kategorija stanovništva, a naročito nezaposlenih pripadnika boračke populacije koje možemo okvalifikovati kao najranjivija teško zapošljiva lica.

Ismir Jusko, 28.02.2019.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja KS u februaru ove godine, Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Program mjera za poticaj zapošljavanja boračke populacije u Kantonu Sarajevo za 2019/2020. godinu “koji sadrži mjere stimulacije zadruga i poslodavaca za zapošljavanje pripadnika boračke populacije i njihovu prekvalifikaciju kako bi zasnovali radni odnos kod poznatog poslodavca.”

Zatim je, 4. marta ove godine, Ministarstvo za boračka pitanja KS objavilo “Javni poziv za stimulisanje poslodavaca sa područja KS-a da provedu Program obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije pripadnika boračke populacije i članova njihovih porodica koji su prijavljeni na evidenciju nezaposlenih u KS-u za potrebe zapošljavanja kod poznatog poslodavca”. Na navedeni Javni poziv, kako je saopšteno, stiglo je 10 zahtjeva, pri čemu dva zahtjeva nisu ispunjavala uslove.

Nakon odabira poslodavaca, 16. aprila  ove godine ministar Ismir Jusko potpisao je ugovore sa osam pravnih lica – korisnika sredstava po Programu mjera za poticaj zapošljavanja boračke populacije u KS-u za 2019/2020.

Taj smo projekt realizirali u roku od dva mjeseca. Povukli smo 22 predstavnika ove populacije s biroa. Oni već kod poslodavaca završavaju edukaciju i odmah po završetku dobit će posao. Mi ćemo nastaviti s ovim programom jer nam je to jedan od prioriteta.

Ismir Jusko, 05.05.2019.

Za dosadašnje aktivnosti na realizaciji Programa mjera za poticaj zapošljavanja boračke populacije u KS, resorni ministar Ismir Jusko od Istinomjera dobja ocjenu radi se na tome te ćemo pratiti da li će 22 pripadnika boračke populacije dobiti obećano zaposlenje.

(Istinomjer.ba)

Kanalizacija stigla, asfalt na čekanju

Desetogodišnji projekat izgradnje kanalizacije u Bijeljini privodi se kraju, ali jedan broj ulica u tom gradu nakon...

Općina Čapljina i službeno postala Grad Čapljina

Početkom marta 2017. godine iz ureda načelnika Čapljine, Smiljana Vidića saopćeno je da je pokrenuta inicijativa da ova općina dobije status grada. Nakon dvije godine od pokretanja inicijative...


Simbol Sarajeva dobija osvjetljenje u narednim mjesecima

Testno osvjetljenje jedne strane releja na brdu Hum urađeno je 20. maja 2019. godine, dok bi u konačnici, za nekoliko mjeseci relej trebao biti u potpunosti osvijetljen. Naime, kako se navodi...