Ispunjeno sa zakašnjenjem

Okončana procedura proglašenja Parka prirode “Una”

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i lokalne vlasti, sredinom jula ove godine najavili su da će “do kraja augusta biti završena kompletna procedura” u vezi sa proglašenjem parka prirode “Una”.

Podsjećamo, načelnik Opštine Novi Grad, Miroslav Drljača istakao je tada je veoma bitno da tok rijeke Une na teritoriji Republike Srpske bude zaštićen. Drljača je naveo i da je procedura pokrenuta zbog najave Hrvatske da na lokaciji Trgovska gora bude odlagalište, odnosno skladište radioaktivnog otpada, ali da tok rijeke Une zaslužuje zaštitu u svakom slučaju.

Opština Novi Grad je zainteresovana da što prije bude proglašen park prirode, nastojimo da cijela procedura bude završena do kraja avgusta jer je poznato da će Hrvatska u septembu donijeti konačnu odluku o lokaciji odlaganja radioaktivnog otpada. Prioritet je spriječiti izgradnju odlagališta i skladišta, ali i bez te prijetnje je veoma bitno sačuvati rijeku Unu. Svakako da rijeka Una zaslužuje i zaštitu i istraživanje biljnih i životinjskih vrsta.

Miroslav Drljača, 17.07.2019.

Inače, postupak za proglašavanje prethodne zaštite područja rijeke Une pokrenulo je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Na zahtjev ovog ministarstva, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa sačinio je stručno mišljenje na prethodnu zaštitu rijeke Une i studiju zaštite, nakon čega je resorno ministarstvo 11. jula tekuće godine objavilo ​​Prijedlog odluke o proglašenju Parka prirode “Una” i Studiju zaštite za proglašenje ovog parka. Prijedlog odluke o proglašenju parka prirode “Una” izložen je na javni uvid do 15. augusta tekuće godine. Inače, prethodna zaštita rijeke Une proglašena je odlukom Vlade Republike Srpske od 29. aprila 2018. godine, čime je upravljanje Parkom povjereno opštinama Krupa na Uni, Novi Grad, Kostajnica i Kozarska Dubica koje tokom dvije godine, koliko traje privremena zaštita, imaju zadatak “da obezbijede sprovođenje propisanih režima zaštite i očuvanje prirodnog dobra”.

Kako je pojasnio Drljača ovaj “dokument definiše zašto je potrebna zaštita toka rijeke Une na teritoriji Republike Srpske, a predviđa zaštitu 2.772,60 hektara površine”, a precizirano je i “šta se na zaštićenom prostoru smije, a šta ne smije graditi”.

Iz resornog ministarstva također je, krajem jula ove godine, stigla najava da će procedura donošenja odluku o proglašenju Parka prirode biti okončana do kraja augusta ove godine.

Da bismo zaštitili biser prirode rijeku Unu u dijelu koji protiče kroz Republiku Srpsku, ali i da bismo ojačali svoje pregovaračke pozicije, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju je prvo proglasilo prethodnu zaštitu Parka priroda Una (…) Prijedlog Odluke je, u skladu sa zakonom propisanim procedurama, stavljen na javni uvid, nakon čega će, u drugoj polovini avgusta, Vlada Republike Srpske donijeti odluku o proglašenju.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, 22.07.2019.

Međutim, do kraja augusta procedure nisu okončane, a Prijedlog odluke o proglašenju Parka prirode „Una“ tek bi “do kraja sedmice”, kako je potvrđeno iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, trebao biti “upućen Vladi Republike Srpske na usvajanje.”

Na sastanku koji su lokalne vlasti i resorno ministarstvo održali 03. septembra ove godine, kako je saopćeno, ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Srebrenka Golić prihvatila je “preporuku načelnika Opštine Novi Grad Miroslava Drljače da bude osnovana javna ustanova koja će upravljati budućim parkom prirode “Una”, te da njeno sjedište bude u ovoj opštini”.

Golić je izjavila i da je “Prijedlog odluke o proglašenju parka prirode “Una” nakon javnog uvida razmotren” i da će konačan prijedlog akta o proglašenju još jednog zaštićenog područja “biti do kraja ove sedmice upućen Vladi Srpske na usvajanje”.

Obzirom da je procedura proglašenja parka prirode “Una”, u skladu sa ranijim najavama, trebala biti okončana do kraja augusta, Istinomjer je ovo obećanje prvobitno ocijenio kao neispunjeno.

Međutim, Vlada Republike Srpske donijela je 12. septembra ove godine odluku o proglašenju Parka prirode “Una”.

Razlozi za donošenje ove odluke, imaju za cilj očuvanje prirode, kao i težnju da se upravljanje zaštićenim područjem bazira na uspostavljanju skladnih odnosa između potreba zaštite prirode i aktivnosti ljudi. To podrazumijeva uvažavanje potreba autohtonog stanovništva i lokalne zajednice, uključujući upotrebu resursa za opstanak u onoj mjeri u kojoj to neće izazvati negativan uticaj na primarne ciljeve upravljanja.

Vlada RS, Saopćenje, 12.09.2019.

Shodno svemu navedenom, Istinomjer ovom obećanju daje ocjenu ispunjeno sa zakašnjenjem.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!