Najave

Preduzeća u KS će se moći osnovati za “0 KM” i biće oslobođena plaćanja parafiskalnih nameta?

Ministar finansija Kantona Sarajevo (KS), Jasmin Halebić komentirajući Nacrt zakona o uštedama i ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u KS, uzrokovanih pandemijom novog koronavirusa, između ostalog, najavio je i da će se preduzeća u KS uskoro “moći osnovati bez plaćanja parafiskalnih nameta”.

Tako je Halebić rekao da će se novim zakonom uvesti srednjoročne mjere “s obizrom na procjenu da će se posljedice osjećati i nakon što se prekine stanje nesreće”, te da će svi privrednici koji planiraju otvoriti nova preduzeća na području KS, prema Nacrtu zakona o uštedama i ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, “moći osnovati preduzeće za 0 KM, kada su u pitanju troškovi prema KS”.

Radna verzija je spremna i ona je poslana na konstulacije UNDP-u te će biti poslana i općinama i Gradu. Njime je planirano smanjenje parafiskalnih nameta koja preduzeća imaju te mogu najaviti da će osnivanje preduzeća biti oslobođeno parafiskalnih nameta (vodne, cestovne, nakande za šume, za zaštitu okoliša itd, op.a.) i preduzeće se moći otvoriti za 0 KM. Kanton Sarajevo će biti prvi koji će ovakvu mjeru uvesti.

Jasmin Halebić, 23. april 2020.

Istinomjer će i dalje pratiti parlamentarni put Nacrta zakona o uštedama i ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u Kantonu Sarajevo, te da li će, shodno najavi ministra Halebića, budući privrednici u KS dobiti obećane olakšice.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!