Zadovoljavanje razvojnih potreba djece

| Partija: | Oblast:

Za DNS populaciona politika svoje uporište mora imati u sferi rada, novog zapošljanja, obrazovanja za povoljnije tržište, kreditiranja stambene izgradnje, zdravstvene zaštite, socijalne politike i drugim životnim sadržajima. U populacionoj politici morale bi se planirati sljedeće mjere i aktivnosti:

• zadovoljavanjem razvojnih potreba djece;

Izvor: Program DNS

Kratko obrazloženje

U prvih godinu dana rada Vlade RS vršene su određene aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Dugo obrazloženje

Nakon sastanka Savjeta za demografsku politiku sa predsjednicom RS, Željkom Cvijanović koji je održan 13. maja ove godine, saopćeno je da će “Republika Srpska u okviru Programa nacionalne demografske obnove do septembra dobiti kompletnu stručnu analizu sa pokazateljima i smjernicama”.

Tada je rečeno da će analiza pokušati odgovoriti na pitanja poput “Prijeti li nam demografski potop? Kakav je odnos države, porodice i demografske slike? Šta je perspektiva? – te da će  odgovore dati demografi, sociolozi, i stručnjaci iz oblasti reproduktivnog zravlja, socijalne i porodično-pravne zaštite.

U okviru realizacije projekta nacionalne demografske obnove RS, 11. septembra ove godine predstavljena je naučno-istraživačka studija o demografskom razvoju u Republici Srpskoj.

Cvijanovićeva, koja je inicirala ovu ideju, izjavila je tom prilikom da je “naučno-istraživačka studija Demografski razvoj i populaciona politika Republike Srpske – analiza stanja i prijedlog mjera tek  prvi korak ka novim mjerama demografske politike”.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi