Započeto

Tržišna privreda

Partije: DNS | Oblasti: Ekonomija

DNS podržava opredjeljenje Republike Srpske za tržišnu privredu, privatizaciju industrijskih preduzeća, finansijskih ustanova i sl., ali je protiv “divljeg“ kapitalizma i njegovih pogubnih posljedica.

 

Obrazloženje

U toku dvije godine mandata Vlada RS je radila na provođenju aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Izborni program DNS-a za Opšte izbore 2018. godine

Iako je podvođenje otvaranja tržišta i rasta obima tržišne privrede previše podložno subjektivnoj procjeni, uslovljeno je donošenjem strateških okvira koji bi služili kao principi donođenja zakonskih okvira, koji bi imali direktan uticaj na privredu. Na 20. sjednici Vlade RS, usvojen je Nacrt strategije infrastrukture kvaliteta proizvova i usluga u RS za period 2019. – 2023, koji za cilj ima primjenu EU acquis principa u oblasti Slobodnog kretanja robe.

Sa druge strane, privatizacija državnih preduzeća, započeta je od augusta ovog mjeseca, gdje je Investiciono-razvojna banka RS a.d., Banja Luka, na 34. sjednici Vlade RS pozvana da pripremi privatizacioni program za prodaju udjela vlasništva Vlade RS u preduzeću „HPK – hemijska prerada kukuruza“ a.d. Draksenić, Kozarska Dubica. 

Naime, radi se o preduzeću gubitašu sa 65,58% vlasničkog kapitala Vlade RS, koji nije dočekao investitora, te je u 2018. godini zabilježio gubitak od 4,63 miliona KM, kako se navodi u medijima. Do sada privatizacija nije sprovedena, uprkos interesu za otkup kapitala, te se čeka na provođenje plana privatizacije kroz IRB RS.


U Programu rada Vlade RS za 2020. godinu kao kontinuirana aktivnost navedeno je: “Aktivnosti na pronalasku strateških partnera za privatizaciju državnog kapitala, investiranje i dr.”

Prema Bazi podataka o privatizaciji u RS, tokom druge godinje mandata Vlade nije privatizovana ni jedna kompanija.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!