Započeto

Sistemska borba protiv kriminala i korupcije

Partije: DNS | Oblasti: Pravna država

Borba protiv kriminala i korupcije daće rezultate samo ukoliko je ona sistemska i ako postoji opšta politička volja. U toj borbi neophodno je sadejstvo svih kontrolnih, istražnih, represivnih i pravosudnih organa.

Obrazloženje

Vlada Republike Srpske donijela je 17. januara 2019. godine Odluku o formiranju, organizaciji i nadležnostima Komisije za sprovođenje Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj 2018 - 2022, te je raspisan i Javni poziv za imenovanje članova Komisije za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije RS-a 2018-2022.

Izvor: Izborni program DNS-a za Opšte izbore 2018. godine

Vlada Republike Srpske donijela je 17. januara 2019. godine Odluku o formiranju, organizaciji i nadležnostima Komisije za sprovođenje Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj 2018 – 2022.

Ovom odlukom formira se Komisija za sprovođenje Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018. do 2022. godine, te se uređuju njen sastav, organizacija, nadležnosti i odgovornosti. Komisija je stalno radno tijelo za koordinaciju i evaluaciju sprovođenja Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018. do 2022. godine sa pripadajućim Akcionom planom, te jačanje međuinstitucionalne i međusektorske saradnje, u svim oblastima borbe protiv korupcije. Komisija je otvorena za učešće drugih relevantnih subjekata antikorupcionog sistema Republike Srpske, a s ciljem ostvarivanja sinergijskih efekata u borbi protiv korupcije u svim sferama društva. Komisiju čini 17 punopravnih članova na čelu sa ministrtom pravde.

Saopćenje, Vlada RS, 17.01.2019.

U februaru 2019. godine Ministarstvo pravde Republike Srpske raspisalo je javni poziv za imenovanje članova Komisije za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije Republike Srpske od 2018. do 2022. godine

Javni poziv raspisan je za imenovanje, po jednog člana Komisije, i to u ime: nevladinih organizacija, medija i novinara, akademske zajednice iz reda profesora.

Ipak, u martu 2019. godine Ministarstvo pravde Republike Srpske raspisalo je novi javni poziv za imenovanje članova Komisije za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije RS-a 2018-2022, u dijelu koji se odnosi na člana u ime medija i novinara koji ima svojstvo promatrača, jer na prethodnom, kako su naveli, nije bilo prijavljenih kandidata.

U oktobru 2019. godine, ministar Kasipović i šefica Misije OSCE-a u BiH, Ketlin Kavalek razgovarali su o unapređenju saradnje sa Misijom OEBS-a u BiH kada je u pitanju borba protiv korupcije.

Na sastanku je posebno naglašeno da Republika Srpska kroz Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju ima odličan zakonski okvir koji reguliše predmetnu oblast, kao i da je, u narednom periodu, potrebno raditi na operacionalizaciji Zakona, upoznavanju šire javnosti sa njegovim odredbama te mehanizmima zaštite koji pruža građanima. S obzirom da je Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske nosilac i koordinator svih antikorupcijskih aktivnosti u Republici Srpskoj ovom prilikom je istakunta odlična dosadašnja saradnja na polju borbe protiv korupcije. Ministar Kasipović je istakao da je resorno ministarstvo u potpunosti opredijeljeno za saradnju, te provođenje zajedničkih projekata i antikorupcionih aktivnosti koje za cilj imaju unapređenje i prevenciju borbe protiv korupcije.

Saopćenje, 15.10.2019.

U novembru 2019. godine ministar pravde RS, Anton Kasipović prisustvao je međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Borba protiv korupcije za napredak Jugoistočne Evrope”.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!