U progresu

Reforma javne uprave

Partije: DNS | Oblasti: Državno uređenje

“U privrednom sektoru i dalje su neophodne reforme:

6) potpuna reforma državne uprave čiji rezultat mora biti njena efikasnost, racionalizacija, pojeftinjenje i rušenje birokratskih barijera koje sprečavaju ekonomski i privredni razvoj i sputavaju preduzetištvo građana, a njen rad transparentan, u funkciji građana i razvoja privrede.

Obrazloženje

Vlada RS je u prvoj godini svog mandata provodila određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program DNS-a za Opšte izbore 2018. godine

Vlada Republike Srpske usvojila je na svojoj 5. sjednici, održanoj 24. januara 2019. godine, Prijedog plana poslova premjera i osnivanja katastra nepokretnosti za 2019. godinu.

Kako je nakon sjednice navedeno u saopštenju Vlade RS “Planom za 2019. godinu predviđeni su poslovi implementacije razvojnih programa za: osnovne geodetske radove, premjer i održavanje postojećih katastarskih evidencija i katastra komunalnih uređaja, kartografije, razvoj i održavanje informacionog i geoinformacionog sistema i infrastrukture geoprostornih podataka, imovinsko-pravne poslove, modernizaciju propisa iz oblasti premjera, katastra i imovinsko-pravne oblasti, upravljanje ljudskim resursima, unutrašnju i vanjsku komunikaciju, e-Upravu i postupak eksproprijacije nepokretnosti za izgradnju kapitalnih objekata i drugi kapitalni objekti od opšteg interesa.”

Ukupna procijenjena potrebna sredstva za izvršenje Plana za 2019. godinu su utvrđena u iznosu od 30.159.484,00 KM, iz redovnih vlastitih i namjenskih izvora finansiranja. Sredstva su utvrđena na osnovu cijena za izvođenje ovih radova, a obezbjeđuju se Zakonom o finansiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti i Zakonom o naknadama za vršenje usluga premjera i korišćenje podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta.

Govoreći o Informaciji o okončanju aktivnosti na elektronskoj razmjeni podataka u svrhu određivanja JMB novorođenoj djeci, prijave činjenice smrti i promjene prezimena, ministrica uprave i lokalne samouprave RS Lejla Rešić je na 8. sjednici Vlade RS, održanoj 14. februara 2019. godine rekla da je novi sistem za dobijanje JMBG-a koji se primjenjujue od 21. decembra prošle godine značajno unaprijedio stanje u toj oblasti.

„Sada se matični broj dobije u realnom vremenu, za nešto više od dva sata ili predate zahtjev danas, a dobijete sutra ili eventualno krajem dana”, rekla je ministrica Rešić i istakla da za ovu izmjenu odnosno unapređenji servis za građane, Vlada nije morala da izdvaja dodatna sredstva.

Ministarka Rešić je saopštila da je od 21. decembra 2018. godine do danas elektronskim putem obavljeno više od 3368 usluga elektronskim putem, od kojih se 1019 odnosilo na određivanje JMB djeci, 414 na promjenu prezimena nakon zaključenja braka i 1935 obavještenja o smrti.

Vlada Republike Srpske donijela je na svojoj 11. sjednici, održanoj 07. marta 2019. godine, Odluku o usvajanju Okvirnog plana obuke zaposlenih u republičkim organima uprave Republike Srpske za period 2019-2022. godine.

Sastavni dio ovog Okvirnog plana je Akcioni plan za provođenje Okvirnog plana obuke zaposlenih u republičkim organima uprave Republike Srpske za period 2019 – 2022. godine. Za provođenje Okvirnog plana obuke zaposlenih u republičkim organima uprave Republike Srpske za period 2019 – 2022. godine zadužuje se Agencija za državnu upravu Republike Srpske.

Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo u Vladi RS, Srđan Rajčević rekao je na 13. sjednici Vlade RS, koja je održana 21. marta 2019. godine, da je odobren i projekat Aplikativni softver za sistem objedinjene naplate (SON) – Pilot projekti u domenu pametnih gradova (Smart City), koji treba da omogući brz i efikasan proces objedinjenog obračuna i naplate komunalnih usluga elektronskim putem u lokalnim zajedncama.

Ministar Rajčević predstavio je i projekat „E-beba – određivanje JMB za novorođenčad“, čiji je cilj da se roditeljima novorođenčadi omogući lakši upis dijeteta u matičnu knjigu rođenih, da dobiju zdravstveno osiguranje za bebu i da se olakša procedura prijavljivanja djeteta.

Vlada Republike Srpske utvrdila je na svojoj 34. sjednici, održanoj 22. augusta 2019. godine, Nacrt strategije razvoja elektronske uprave Republike Srpske za period  2019 – 2022.

Kako je tada navedeno, “Osnovni razlozi za donošenje Strategije razvoja elektronske javne uprave Republike Srpske za period 2019–2022. godina sadržani su u potrebi da se kroz sadržinsko određenje strateških i operativnih ciljeva stvore neophodne hipoteze za uspješan razvoj elektronske uprave, te da se nastave aktivnosti na pravno-normativnom, tehnološkom i kadrovskom osavramenjivanju sistema elektronske uprave u Republici Srpskoj.” Strategija se sastoji od uvoda i tri poglavlja: Strateški okvir i vizija razvoja e-uprave, Analiza stanja IKT sektora u Republici Srpskoj i Strateški ciljevi razvoja e-uprave Republike Srpske.

Razlozi donošenja ove Strategije, proističu, kako je navedeno u saopštenju Vlade RS, “iz prepoznatih potreba korisnika usluga javne uprave: privrednog sektora i građana Republike Srpske, ali i zahtjeva pojedinih organa javne uprave koji su imali priliku da iskustveno spoznaju benefite digitalizacije (segmenata) poslovanja i (pojedinih) usluga. “

Na svojoj 35. sjednici, održanoj 29. augusta, Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske.

Osnovni  razlozi  za  donošenje  izmjena  i  dopuna Zakona  o elektronskom  potpisu Republike Srpske posljedica su nove organizacije republičkih organa uprave Republike Srpske  i terminološke  su  prirode.  Donošenjem  novog  Zakona  o  republičkoj  upravi  Ministarstvo nauke i tehnologije se transformisalo  u  Ministarstvo  za  naučnotehnološki  razvoj,  visoko obrazovanje  i informaciono društvo, te je bilo neophodno izmjenu naziva Ministarstva evidentirati.

Pored  navedenog,  dopunom  Zakona  o  elektronskom  potpisu  Republike  Srpske utvrđuju se pravna i normativna rješenja za uvođenje elektronske preporučene dostave. Uvođenjem  elektronske  preporučene  dostave  bolje  se  reguliše  oblast  elektronske razmjene  podataka,  a  proširuje  se  i  spektar  usluga  koje  certifikaciona  tijela  nude svojim korisnicima.

Na istoj sjednici Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta „e-beba”.

Vlada je zadužila Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Fond zdravstvenog osiguranja da preduzmu potrebne aktivnosti na realizaciji projekta „e-beba”.

Kako je navedeno u saopštenju Vlade RS, “realizacijom ovog projekta i elektronskim uvezivanjem nadležnih institucija, roditeljima će se omogućiti da na jednom mjestu, u zdravstvenim ustanovama Republike Srpske, pokrenu postupak upisa u matičnu knjigu rođenih, upisa adrese prebivališta i zdravstvenog osiguranja djeteta.” Također, uspostavljanjem pune interoperabilnosti između nadležnih organa, izbjegla bi se potreba da roditelji fizički posjećuju nadležne institucije i izlažu dodatnim troškovima, a roditelji bi na odabranu adresu dobijali potrebna dokumenta (Izvod iz matične knjige rođenih, Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske/BiH, Obavještenje da je lice uvedeno u evidenciju prebivališta, kao i zdravstvenu knjižicu).

Vlada RS je na 77. sjednici održanoj 26. 6. 2020. godine usvojila Strateški okvir za reformu javne uprave u BiH za period 2018-2022. godine, koji je usmjeren na stvaranje efikasne, transparentne, odgovorne i moderne javne uprave, u skladu sa principima javne uprave.

Nakon toga, 19. 11. 2020. godine najveći organ izvršne vlasti u Republici Srpskoj usvojio je i Akcijski plan za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2020-2022. godine kojim će se realizirati ciljevi i mjere definisani Strateškim okvirom za reformu javne uprave za period od 2018. do 2022. godine.

Akcijski plan za reformu javne uprave za period 2020-2022. godine, provodit će se realizacijom planiranih aktivnosti kroz pet reformskih oblasti i to kroz zajedničke i individualne projekte sa jasno definisanim osnovnim mjerama i aktivnostima, kao i indikatorima koji su zajednički za sva četiri upravna nivoa vlasti u BiH. U procesu reforme javne uprave sve aktivnosti provodit će se u skladu sa ustavnim nadležnostima svakog upravnog nivoa u BiH. Usvajanje Akcijskog plana, pored već usvojenog Strateškog okvira za reformu javne uprave je jedan od ključnih koraka u realizaciji 14 prioriteta iz Mišljenja Europskog povjerenstva.

Vlada RS, 19. 11, 2020.

Ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić i direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Srpske Mladen Milić, 23. 9. 2020. godine potpisali su Sporazum o korišćenju podataka iz Centralne baze drugog primjerka matičnih knjiga koji su evidentirani u matičnoj knjizi umrlih.

Kako je tom prilikom navedeno, Sporazum će omogućiti bezbjednu razmjenu podataka na dnevnom nivou i ubrzati provjeru vjerodostojnosti informacija o korisnicima Fonda, te će doprinijeti i bržoj provjeri preminulih korisnika i smanjiti zloupotrebe prilikom isplate penzija.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!