Započeto

Pravednija raspodjela sredstava iz Fonda zdravstvene zaštite

Partije: DNS | Oblasti: Zdravstvo

DNS je za pravedniju raspodjelu sredstava iz Fonda zdravstvene zaštite, a radi sprečavanja monopola, a podržaće osnivanje privatnih fondova za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Obrazloženje

U toku dvije godine mandata Vlada RS je radila na provođenju aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Izborni program DNS

Zbog pandemije COVID- 19, kako je pojašnjeno, izvršene su izmjene Pravilnika o pravu na produženu medicinsku rehabilitaciju Fonda zdravstvenog osiguranja RS gdje je, između ostalih, uvrštena i dijagnoza novog virusa korona “u cilju da osiguranici nakon dobijanja  virusa korona imaju što kvalitetniju zdravstvenu njegu”.

Fond je pored ove novine, izmjenom pomenutog pravilnika, proširio prava, odnosno povećao broj oboljenja za koje je sada moguće ostvariti pravo na produženu medicinsku rehabilitaciju i to iz oblasti pulmološke i kardiovaskularne rehabilitacije, te lokomotornog sistema.

Novina je i da će od novembra svi osiguranici nakon akutnog infarkta miokarda na prijedlog kardiologa, vaskularnog ili kardiohirurga moći da ostvare pravo na produženu medicinsku rehabilitaciju, dok su ranije ovo pravo imali samo osiguranici koji su ugradili stent ili imali neki drugi operativni zahvat na srcu. Fond je izmjenom ovog pravilnika, još jednom potvrdio svoje nastojanje da najosjetljivijim kategorijama osiguranika, poput djece, maksimalno pojednostavi procedure prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, ali i da u kontinuitetu proširuje prava iz ove oblasti. Tako je omogućeno da djeca do 15 godina koja imaju indikacije za medicinsku rehabilitacijuu izuzetnim situacijama mogu da ostvare pravo na rehabilitaciju više puta u toku godine i za to je potrebna samo uputnica porodičnog doktora, bez komisijskog odlučivanja.

FZO RS, 18.10. 2020.

Prema dostupnom izvještaju o radu, kojeg je Vlada Republike Srpske usvojila je na 15. sjednici održanoj 02.04.2019. godine, i izvršenju Finansijskog plana-Budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja može se vidjeti na koji način je FZO RS doznačavao korisnicima raspoloživa sredstva.

Zaključno sa 31.12.2018. godine, Fond solidarnosti odobrio je ukupno 74 zahtjeva za liječenje djece u inostranstvu. Radi se o 64-oro djece, jer je za nekoliko djece liječenje produžavano po nekoliko puta. Za liječenje djece u inostranstvu Fond solidarnosti je uplatio 1.541.972 KM. Djeca su upućivana u zdravstvene ustanove u Njemačkoj, Španiji, Austriji, Italiji, Švajcarskoj, Belgiji, Rusiji, Sloveniji i Turskoj. Najveći broj zahtjeva se odnosio na genetska ispitivanja (44 odobrena zahtjeva) dok su na liječenje djeca upućivana zbog tumora, leukemija, teških ortopedskih anomalija, bolesti oka i drugih oboljenja.

Inače, najveći iznos Fond solidarnosti je odobrio za transplantaciju koštane srži u Njemačkoj i to oko 240.000 eura. Komisija za dodjelu sredstava se do sada sastala ukupno 24 puta i na svojim sjednicama je odlučivala o pristiglim zahjtevima za liječenje djece u inostranstvu.

Na dan 31.12.2018. godine u proceduri se bilo 12 zahtjeva za odobravanjem sredstava za dijagnostiku i liječenje u inostranstvu. Zahtjevi se rješavaju u zakonom predviđenom roku, s tim da ukoliko se radi o hitnim liječenjima procedura se okonča i u znatno kraćem roku.

Prema podacima koji su predočeni na sjednici Vlade RS “na računima Fonda solidarnosti na dan 31.12.2018. godine, nalazilo se 6.018.220 KM”.

Inače, stanje na računima je dostupno na internet stranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (u meniju Fonda solidarnosti – https://www.zdravstvo-srpske.org/fond-solidarnosti/stanje-na-racunu.html) i svakodnevno se ažurira. Na sajtu su dostupni i kompletni izvodi iz banaka kako bi javnost imala uvid u sve uplate i isplate iz Fonda solidarnosti.

Na 9. sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 21.02.2019. godine donesena je Odluka o davanju saglasnosti na raspored sredstava Fonda za sprečavanje zaraznih bolesti.Daje se saglasnost na raspored sredstava Fonda za sprečavanje zaraznih bolesti za 2019. godinu, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u ukupnom iznosu od 600.000,00 KM. Sredstva se raspoređuju za naknadu štete za životinje koje su neškodljivo uklonjene (ubijene ili zaklane) prilikom realizacije mjera na suzbijanju naročito opasnih zaraznih bolesti i zoonoza i sanaciju žarišta nakon neškodljivog uništavanja zaraženih životinja.

Počev od 2019. godine pacijenti u Republici Srpskoj mogu se, ovjerenom knjižicom, liječiti u oko 100 zdravstvenih ustanova u privatnom vlasništvu, “kojima za te usluge Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske godišnje isplati oko 19,2 miliona KM”.

U Fondu zdravstva ističu da iz godine u godinu povećavaju broj ugovora sa privatnim zdravstvenim ustanovama, posebno iz oblasti porodične medicine, “u kojima je trenutno registrovano 75.000 od ukupno 1, 1 milion osiguranika”.

Kada je u pitanju privatni sektor, trenutno imamo ugovore s oko 20 ambulanti porodične medicine, sedam bolnica, te 70 ustanova koje pružaju konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu. U svim tim ustanovama osiguranici se mogu liječiti pod istim uslovima kao u javnim”, rekli su u fondu i dodali da sarađuju i sa 125 privatnih apoteka.

FZO RS, 11.02.2019.

Tokom dvije godine rada Vlade RS nije iniciran prijedlog za osnivanje privatnog Fonda zdravstvenog osiguranja.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!