Povećanje izdvajanja za poljoprivredu

| Partija: | Oblast:

Politiku razvoja poljoprivrede fokusirati na povećanje produktivnosti i efikasnosti poljoprivredne proizvodnje i dostizanje nivoa razvijenih zemalja. Razvoj poljoprivrede zasnivati na sledećim principima:Povećanje izvora i obima finansiranja razvoja poljoprivrede
/
Izrada Strateškog plana razvoja poljoprivrede i ruralnih područja do 2020. godine je u završnoj fazi sa jasnim ciljevima razvoja sektora. Ciljevi i glavne mjere predviđene novim strateškim okvirom odnose se na:
1. Obezbjeđenje stabilnosti dohotka i povećanje obima i produktivnosti poljoprivredne proizvodnje kroz:
– povećanje ukupnog nivoa izdvajanja za podsticanje poljoprivrede;
/
Potrebna sredstva za dostizanje ovakve projekcije razvoja u poljoprivredi za period 2015-2020. godine procijenjena su na 2 milijarde KM, i to 425 miliona KM za podršku tekućoj proizvodnji, 962 miliona KM za podršku restruktuiranju poljoprivrede, 619 miliona KM za podršku integralnom ruralnom razvoju. U projekciji finansijskog okvira za realizaciju Strateškog plana pošlo se od agrarnog budžeta koji je na nivou 6% domaćih budžetskih prihoda kako je i predviđeno Zakonom o obezbjeđenju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela.
Za finansiranje poljoprivrede već je u primjeni novi model za primarnu proizvodnju i prehrambenu industriju, kojeg treba još usavršavati, a koji se zasniva na tri glavna stuba podrške: revolving sredstava Investiciono-razvojne banke (IRB) za stimulisanje planiranja, ugovaranja, otkupa, preuzimanja, prerade i plasmana domaće proizvodnje; kreditna linija IRB-a i drugih banaka za dugoročne plasmane u poljopivredi; podsticajna sredstva Ministarstva za podršku finansiranju tekućih i dugoročnih razvojnih projekata agrarnih subjekata. Ostali izvori za finansiranje u poljoprivredi su sredstva poslovnih banaka, drugih finansijskih institucija, međunarodna sredstva, sredstva fondova, vlastita sredstva proizvođača.

Obrazloženje

Aktivnosti Vlade RS u prve dvije godine rada bile su u suprotnosti sa ciljevima postavljenim ovim obećanjem.

“Budžetska sredstva planirana za subvencije razvoja poljoprivrede i sela u 2015. godini iznose 60.000.000 KM i čine 3,7% Budžeta RS za 2015. godinu, koji iznosi 1.588.613.000 KM.

U Budžetu RS za 2016. godinu, za ovu stavku planiran je isti iznos, dok je ukupan Budžet porastao na 1.653.127.000 KM, te se procentualno učešće sredstava za subvencije u poljoprivredi smanjilo na 3,6%.

U prijedlogu Budžeta za 2017. godinu takođe je predviđen iznos od 60.000.000 KM za razvoj poljoprivrede i sela, što iznosi 2,3% od 2.591.065.300 KM, koliko je iznos planiranih budžetskih prihoda. Udruženja poljoprivrednika, sa kojima trenutno Vlada RS pregovara o prijedlogu Budžeta, smatraju da ovaj iznos podsticaja nije dovoljan da bi proizvodnja bila konkurentna, naročito kada se uzme u obzir da će uskoro stupiti na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, čime će se dodatno oslabiti njihova pozicija na tržištu; te traže da se podsticaji planiraju u visini od 6% budžeta.

Pored smanjenja učešća izdvajanja za poljoprivredu u ukupnim budžetskim sredstvima, u prve dvije godine aktuelnog mandata prisutno je konstantno kašnjenje sa isplatama budžetskih podsticaja poljoprivrednicima. Podsticaji za 2015. godinu u potpunosti su isplaćeni tek početkom decembra 2016. godine. Ministarstvo još uvijek duguje poljoprivrednim proizvođačima 20 miliona KM podsticaja za 2016. godinu.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi