Započeto

Osavremenjavanje obrazovnih institucija

Partije: DNS | Oblasti: Obrazovanje

DNS će insistirati (…) da se materijalno i tehnološki ojačaju i osavremene obrazovne ustanove (…)

Obrazloženje

U toku dvije godine mandata Vlada RS je radila na provođenju aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Program DNS

Govoreći o planovima Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske (RS) za predstojeću školsku 2019/2020. godinu, ministrica Natalija Trivić je izjavila da će “u septembru početi reforma obrazovanja” te da će se u okviru tog procesa “raditi i na izradi nove strategije obrazovanja u RS i donošenju novih akata”.

Trivić je, između ostalog, naglasila i da upisna politika obrazovnih ustanova “treba biti usmjerena ka potrebama tržišta rada i praćenju novih tehnologija” te pojasnila koji će koraci biti poduzeti u narednom periodu.

Očekujemo da u školskoj 2020/2021. godini imamo pilot programe koji će biti sprovođeni u školama. Cilj je da poboljšamo dignitet obrazovnih ustanova, da učenici koji završavaju osnovnu i srednju školu imaju željeni nivo znanja i da uvedemo nove metode u izvođenju nastave. Radićemo i na reviziji postojećih i novim nastavnim planovima i programima, a nastavni kadar i stručne saradnike edukovaćemo u kontinuitetu. Suština kompletnog ovog procesa je da imamo djecu koja će stečena znanja moći primijeniti u praksi i koja će biti prilagođena potrebama tržišta rada.

Natalija Trivić, 10.07.2019.

U augustu 2019. godine saopćeno je da će nastavnici geografije “u 12 osnovnih škola tokom prvog polugodišta školske 2019/2020. godine koristiti digitalne sadržaje u redovnom nastavnom procesu”, te da će “do kraja avgusta” biti provedena obuka za sve “nastavnike geografije za pristup i upotrebu digitalnih sadržaja udžbenika geografije za šesti razred osnovne škole”.

Živimo u digitalnom okruženju gdje su djeca usmjerena na inovativne metode prilikom učenja i to je trenutak u kojem moramo reagovati i inovirati nastavne planove i programe i udžbenike koji će ih pratiti.

Natalija Trivić, 26.08.2019.

Nakon udžbenika iz geografije planirana je digitalizacija i drugih udžbenika za osnovne i srednje škole u RS.

U januaru ćemo imati prve analize na koji način su to učenici primijenili, koliko im je odgovaralo, da li je nešto potrebno mijenjati, koliko su nastavnici odgovorili izazovu novog nastavnog programa i kombinacije štampanog i digitalnog udžbenika.

Natalija Trivić, 26.08.2019.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!