Identifikacija potencijala RS

| Partija: | Oblast:

U privrednom sektoru i dalje su neophodne reforme:

1) identifikacija potencijala Republike kako bi se ostvarili razvojni projekti koji imaju realne osnove koji će dati najbrže i najbolje efekte;

Izvor: Program DNS

Kratko obrazloženje

U prvih 100 dana rada Vlade RS nije bilo aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Dugo obrazloženje

  1. Demokratski narodni savez naveo je u svom Programu kako će raditi na identifikaciji privrednih potencijala RS.

U Programu DNS-a se navodi:

„U privrednom sektoru i dalje su neophodne reforme:

  1. identifikacija potencijala Republike kako bi se ostvarili razvojni projekti koji imaju realne osnove koji će dati najbrže i najbolje efekte;
  2. stvaranje sistemskih uslova za stimulisanje preduzetništva sa ciljem podsticanja unutrašnjih potencijala za razvoj, zapošljavanje i samozapošljavanje i pokretanje novih biznisa;
  3. stvaranje povoljnog ambijenta za investiranje u namjeri za podsticanje razvojnih projekata višeg nivoa;
  4. jačanje finansijskog sektora, banaka, osiguravajućih društava, fondova, aktiviranje štednje građana u poslovne aktivnosti;
  5. ulaganje u razvoj proizvodnih kapaciteta, posebno preduzeća, koji se zasnivaju na strateškim potencijalima Republike, a što će za rezultat imati strateški i dugoročni razvoj Republike i promovisanje izvoza.“

S obzirom na to da do sada nije bilo prijedloga za formiranje službene liste privrednih potencijala RS-a, Istinomjer će ovo obećanje DNS-a ocijeniti kao nije započeto.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi