Donošenje efikasnih programa i mjera za borbu protiv kriminala i korupcije

| Partija: | Oblast:

DNS će u pregovorima sa koalicionim partnerima usloviti podršku, u izboru organa vlasti na bilo kojem nivou, donošenjem efikasnih programa i mjera za borbu protiv kriminala i korupcije.

Izvor: Izborni program DNS-a za Opšte izbore 2018. godine

Kratko obrazloženje

Vlada RS je u prvih 100 dana svog rada provodila određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Dugo obrazloženje

Vlada Republike Srpske donijela je 17.01.2019. Odluku o formiranju, organizaciji i nadležnostima Komisije za sprovođenje Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018. do 2022. Godine. Komisija je stalno radno tijelo za koordinaciju i evaluaciju sprovođenja Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018. do 2022. godine sa pripadajućim Akcionom planom, te jačanje međuinstitucionalne i međusektorske saradnje, u svim oblastima borbe protiv korupcije. Komisija je otvorena za učešće drugih relevantnih subjekata antikorupcionog sistema Republike Srpske, a s ciljem ostvarivanja sinergijskih efekata u borbi protiv korupcije u svim sferama društva. Komisiju čini 17 punopravnih članova na čelu sa ministrtom pravde.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi