Započeto

Donošenje efikasnih programa i mjera za borbu protiv kriminala i korupcije

Partije: DNS | Oblasti: Pravna država

DNS će u pregovorima sa koalicionim partnerima usloviti podršku, u izboru organa vlasti na bilo kojem nivou, donošenjem efikasnih programa i mjera za borbu protiv kriminala i korupcije.

Obrazloženje

U toku dvije godine mandata Vlada RS je radila na provođenju aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Izborni program DNS-a za Opšte izbore 2018. godine

Vlada Republike Srpske donijela je 17. januara 2019. godine Odluku o formiranju, organizaciji i nadležnostima Komisije za sprovođenje Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj 2018 – 2022.

Ovom odlukom formira se Komisija za sprovođenje Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018. do 2022. godine, te se uređuju njen sastav, organizacija, nadležnosti i odgovornosti. Komisija je stalno radno tijelo za koordinaciju i evaluaciju sprovođenja Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018. do 2022. godine sa pripadajućim Akcionom planom, te jačanje međuinstitucionalne i međusektorske saradnje, u svim oblastima borbe protiv korupcije. Komisija je otvorena za učešće drugih relevantnih subjekata antikorupcionog sistema Republike Srpske, a s ciljem ostvarivanja sinergijskih efekata u borbi protiv korupcije u svim sferama društva. Komisiju čini 17 punopravnih članova na čelu sa ministrtom pravde.

Saopćenje, Vlada RS, 17. 1. 2019.

U februaru 2019. godine Ministarstvo pravde Republike Srpske raspisalo je javni poziv za imenovanje članova Komisije za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije Republike Srpske od 2018. do 2022. godine

Javni poziv raspisan je za imenovanje, po jednog člana Komisije, i to u ime: nevladinih organizacija, medija i novinara, akademske zajednice iz reda profesora.

Ipak, u martu 2019. godine Ministarstvo pravde Republike Srpske raspisalo je novi javni poziv za imenovanje članova Komisije za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije RS-a 2018-2022, u dijelu koji se odnosi na člana u ime medija i novinara koji ima svojstvo promatrača, jer na prethodnom, kako su naveli, nije bilo prijavljenih kandidata.

U međuvremenu, tokom 2020. godine, konkurs više nije ponavljan niti je ova komisija formirana.

U oktobru 2019. godine, ministar Kasipović i šefica Misije OSCE-a u BiH, Ketlin Kavalek razgovarali su o unapređenju saradnje sa Misijom OEBS-a u BiH kada je u pitanju borba protiv korupcije.

Na sastanku je posebno naglašeno da Republika Srpska kroz Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju ima odličan zakonski okvir koji reguliše predmetnu oblast, kao i da je, u narednom periodu, potrebno raditi na operacionalizaciji Zakona, upoznavanju šire javnosti sa njegovim odredbama te mehanizmima zaštite koji pruža građanima. S obzirom da je Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske nosilac i koordinator svih antikorupcijskih aktivnosti u Republici Srpskoj ovom prilikom je istakunta odlična dosadašnja saradnja na polju borbe protiv korupcije. Ministar Kasipović je istakao da je resorno ministarstvo u potpunosti opredijeljeno za saradnju, te provođenje zajedničkih projekata i antikorupcionih aktivnosti koje za cilj imaju unapređenje i prevenciju borbe protiv korupcije.

Saopćenje, 15. 10. 2019.

U novembru 2019. godine ministar pravde RS, Anton Kasipović prisustvao je međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Borba protiv korupcije za napredak Jugoistočne Evrope”.

U junu 2020. godine javnost je obaviještena da su počele obuke za postupanje po Aplikaciji za izvještavanje o realizaciji planova integriteta.

Predstavnici Ministarstva pravde u Vladi Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova danas su, u Banjoj Luci, održali obuku za postupanje po Aplikaciji za izvještavanje o realizaciji planova integriteta u institucijama Republike Srpske. Predviđeno je da program obuka za postupanje po Aplikaciji za izvještavanje o realizaciji planova integriteta u institucijama Republike Srpske traje mjesec dana kao i da bude okončan 31. jula 2020. godine. Obaveza održavanja obuka, propisana je Akcionim planom borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj za period 2018.- 2022. godine, u okviru 4. strateškog cilja „Obezbijediti adekvatno korištenje informaciono komunikacionih tehnologija s ciljem smanjenja mogućnosti pojave korupcije” (mjera aktivnost 4.1.1.). Navedene obuke realizuju se uz tehničku pomoć i podršku programa „Jačanje javnih institucija” a koji provodi „GIZ” u ime Vlade Savezne Republike Njemačke te Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Saopćenje, Ministarstvo pravde RS-a, 8. 6. 2020.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!