Najave

Povećanja prostornih i kadrovskih kapaciteta za potrebe predškolskog obrazovanja u KS

Iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nedavno je saopćeno da je pokrenuta procedura “da se udvostruči broj sati obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu”. S tim u vezi, najavljeno je i povećanje prostornih te kadrovskih kapaciteta predškolskih ustanova u KS.

U toku 2020. godine planirano je formiranje četiri jasličke i tri vrtičke grupe u OŠ Aleksa Šantić, vrtiću “Dječiji grad” te zapošljavanje 19 osoba. U istoj godini planirano je proširenje vrtića: Lužani (10 novih grupa i zapošljavanje 24 radnika), Zlatni ljiljani (osam grupa i 19 novih zaposlenika), Bulbuli (tri grupe i 8 novih uposlenika), Ilijaš (dvije grupe i šest novih zaposlenika), Žubor (tri grupe i osam novih uposlenika), Vjeverica (šest grupa i 18 novih zaposlenika), Razigrani dani (tri grupe i osam uposlenika) i radost (tri grupe i osam uposlenika).

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, 11.10.2019.

Istinomjer će pratiti da li će u 2020. godini doći do najavljenog povećanja prostornih i kadrovskih kapaciteta za potrebe predškolskog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!