Potpisan Sporazum o smanjenju cijena usluga rominga

Nakon trećeg sastanka kontakt tačaka Višegodišnjeg akcijskog plana za regionalni ekonomski razvitak Zapadnog Balkana, koji je održan u Tirani 21.03.2019. godine, iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH najavljeno je da će 4 aprila. 2019. godine biti potpisan regionalni sporazum o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regionu.

 

Nakon sastanka u Tirani iz MPIK BiH rečeno je i da je “Bosna i Hercegovina prva i jedina zemlja do sada koja je kompletirala proceduru i odredila potpisnika ovog Sporazuma, koji će u Beogradu 4. aprila u sklopu Digitalnog samita, u ime Bosne i Hercegovine potpisati zamjenik ministra Saša Dalipagić.”

Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, 21.03.2019.

Kako je i najavljeno zamjenik ministra komunikacija i prometa BiH, Saša Dalipagić potpisao je juče u Beogradu, u okviru Digitalnog samita zemalja Zapadnog Balkana, Sporazum o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u regionu.

Regionalni sporazum o romingu će od 1. jula omogućiti znatno niže cijene rominga u zemljama Zapadnog Balkana. Sporazum su, osim Bosne i Hercegovine, potpisali ministri resornih ministarstava Albanije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije. Cijene rominga će u prvoj fazi od 1. jula, biti smanjene za 27%, a od 1. jula 2021. godine se očekuje potpuno ukidanje rominga za Zapadni Balkan. Cijena rominga sa Albanijom biće umanjena za čak 85 %, budući da Albanija do sada nije bila dio sporazuma koji su 2014. godine potpisale Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i BiH.

Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, 04.04.2019.

Shodno navedenom, Ministarstvo prometa i komunikacija BiH za potpisivanje sporazuma o smanjenju cijena usluga rominga u najavljenom roku od Istinomjera dobija ocjenu ispunjeno.

 

(Istinomjer.ba)

Najavljena izrada nacrta plana za zaštitu kanjona rijeke Misoče

Na sastanku koji je ministrica okoliša i turizma u Vladi FBiH, Edita Đapo održala sa  ministrom prostornog uređenja,...

Besplatna “Škola u prirodi” za 4.000 osnovaca

Krajem 2017. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (MON KS) i Općina Trnovo potpisali su sporazum o sufinansiranju projekata dogradnje objekta područne škole u Šabićima...Radovi na izgradnji obaloutvrde na rijeci Drini teku planiranom dinamikom

Realizacija dugoočekivanog projekta izgradnje obaloutvrde na rijeci Drini u Goraždu konačno je započela u aprilu 2019. godine, a radovi bi mogli biti okončani u ovoj kalendarskoj godini s obzirom da...