Pokrenute procedure za realizaciju kredita za obnovu Kantonalne bolnice Zenica

Planom obnove Kantonalne bolnice Zenica, koji je Vlada Zeničko-dobojskog kantona još jula 2017. godine prezentirala predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), predviđena je rekonstrukcija objekata bolnice i zamjena energenata, te je u tu svrhu bio potreban kreditni aranžman od 10 miliona eura.

Najavljujući potpisivanje pomenutog aranžmana, premijer ovog kantona, Miralem Galijašević nakon sastanka sa predstavnicima EBRD-a između ostalog je izjavio:

Nakon prezentacije projekta, predstavnici EBRD-a su prihvatili ovaj projekt i potpisivanje će biti realizirano u nekoliko koraka do kraja godine. Očekujemo da će radovi početi već početkom naredne godine. Obim investicije će biti od 16 do 20 miliona KM, a već imamo naznake odobravanja ovog kredita.

Miralem Galijašević, 20.07.2017.

Tom prlikom, Lin O’Gready iz Tima za komunalnu infrastrukturu EBRD-a u Londonu naglasila je da će se “kredit od deset miliona eura dati državi BiH, koja će ga proslijediti Kantonu”.  

U svrhu realizacije pomenutog aranžmana i samog projekta, Skupština Zeničko-dobojskog kantona 23.05.2018. godine donijela je odluku u vezi s odobrenjem kreditnog zaduženja kantonalne vlade za rekonstrukciju Kantonalne bolnice Zenica u iznosu od 20 miliona KM.

Potpisivanjem sporazuma o kreditu za projekat poboljšanja energetske efikasnosti u Kantonalnoj bolnici Zenica u vrijednosti od 10 miliona eura između ministra finansija i trezora BiH, Vjekoslava Bevande i direktora Kancelarije EBRD-a u Bosni i Hercegovini, Jana Brauna upriličenog 27.06.2018. godine, ostvareni su uslovi za daljnji nastavak realizacije ovog projekta.

Kako su nam rekli u press službi Vlade Zeničko-dobojskog kantona za okončanje procedure za realizaciju kreditnog zaduženja potrebno je sačekati konstituisanje Doma naroda FBiH.

Nakon potpisivanja projektnog ugovora za Projekt poboljšanja energetske efikasnosti u Kantonalnoj bolnici Zenica, čija je vrijednost 10 miliona eura, Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Kantonalna bolnica Zenica učinili su sve iz svoje nadležnosti kako bi se stvorili uslovi za početak realizacije projekta. Vlada Zeničko-dobojskog kantona pokrenula je potrebne procedure za realizaciju kreditnog zaduženja, za koje saglasnost treba dati Parlament FBiH. Potrebno je da saglasnost daju oba doma Parlamenta FBiH, međutim pošto Dom naroda FBiH još nije formiran u ovom trenutku nije poznato kada će navedena saglasnost biti dobijena. Kantonalna bolnica Zenica završila je pripremu tehničke dokumentacije i uputila je EBRD-u na odobrenje, koje se još uvijek čeka. Još jednom ističemo posvećenost i čvrsto opredjeljenje Vlade ZDK i Kantonalne bolnice Zenica da realiziraju ovaj generacijski projekt u Zeničko-dobojskom kantonu, koji će pacijentima omogućiti kvalitetniju uslugu, a zaposlenicima bolje uvjete za rad i boravak u KBZ-u.

Press služba Vlade Ze-do kantona, 13.02.2019.

Obzirom na navedeno, Istinomjer će premijeru Miralemu Galijaševiću dati ocjenu “radi se na tome”, te ćemo nastaviti pratiti kada će radovi na obnovi Kantonalne bolnice Zenica početi.

(Istinomjer.ba)

 

U toku radovi na betonskoj konstrukciji sportsko-rekreacionog centra sa bazenima na Dobrinji

Načelnik Opštine Novi Grad Sarajevo, Semir Efendić još je na novogodišnjoj konfernciji za medije održanoj 30.12.2015....

Ubrzane dokvalifikacije za osobe koje se bave starim zanatima i obrtima

Vlada Kantona Sarajevo (KS) je na sjednici održanoj 18. jula 2019. godine usvojila inicijativu za uvođenje skraćenog programa prekvalifikacije i dokvalifikacije za sticanje stručnih zvanja iz popisa...Registracija firmi u RS biće moguća elektronskim putem

Sredinom prošle godine iz Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske najavljeno je da će tokom 2019. godine biti poduzet niz aktivnosti kako bi se pojednostavila...