Radi se na tome

Završetak gradnje tunela Žaba na cesti Stolac – Neum očekuje se u augustu

Izgradnja magistralne ceste Stolac – Neum obećava se od strane vladajućih partija u BiH već godinama, a aktivnosti na realizaciji ovog projekta konačno su započete krajem ljeta 2018. godine. Na ovoj cesti probijen je i tunela Žaba, čija gradnja je u završnoj fazi. Osim toga, čeka se i na izdavanje građevinske dozvole za početak gradnje dionice Broćanac-Prapratnica na ovoj cesti.

Ugovor za izgradnju tunela Žaba sa kompanijom Euroasfalt potpisan je krajem augusta 2018. godine, a prilikom potpisivanja ugovora je rečeno da će radovi trajati dvije godine.

Vrijednost ugovora je 23 miliona KM sa PDV-om. Planirani početak radova je 3. septembar 2018. godine, a rok za izvođenje je 24 mjeseca.

Ceste FBiH, 23. august .2018.

Prvi rok za početak gradnje tunela je probijen, a sredinom novembra je obavljeno prvo miniranje. Rad na projektu je počeo 15. oktobra 2018. godine, a završetak radova planiran je za kraj 2020. godine.

Cijela cesta od Neuma do Stoca, prema najavama iz Cesta FBiH, trebala bi biti izgrađena do 2022. godine.

Planirani period implementacije ovog projekta je četiri godine, tako da je očekivani završetak svih radova na ovoj cesti 2022. godina. Uvažavajući činjenicu da je postojeća cesta Neum-Stolac širine tri metra sa elementima trase za brzinu maksimalno 40 km/h, a da je nova cesta projektirana sa elementima trase za brzinu 80km/h i kraća za pet kilometara, možemo zaključiti da će se vrijeme putovanja od Neuma do Stoca skratiti za više od 50%.

Ceste FBiH, 28. august 2018.

Radovi na izgradnji magistralne ceste od Neuma do Stoca nastavljeni su na proljeće 2019. godine.

Probijeno je više od 600 metara tunela Žaba. Također, iz pravca Stoca, u dužini od 8,3 kilometra, završena je eksproprijacija i isplaćena su sredstva. Pred kraj smo evaluacije ponuda za izbor glavnog izvođača i očekujem da u naredna dva mjeseca na gradilište uvedemo glavnog izvođača radova na ovoj dionici. To će biti ugovoreno veoma brzo.

Ljubo Pravdić, 22. april 2019.

Krajem juna 2019. godine iz preduzeća Ceste FBiH, saopšteno je da se probijanje tunela Žaba privodi kraju, odnosno da je od ukupno 970 metara tunela probijeno već 850 metara, te se konačno probijanje očekuje početkom jula. Tada je saopšteno i da je gradnja na dionici Oštrovac-Broćanac, privedena kraju.

Tunel Žaba probijen je 13. jula 2019. godine, a kako je rečeno kompletni radovi na ovom objektu mogli bi biti završeni do sredine 2020. godine.

Očekivanja su da će sredinom sljedeće godine u svibnju kompletni radovi na tunelu biti završeni.

Ljubo Pravdić, 13. juli 2019.

Prema posljednjim informacijama završetak radova na ovom dijelu očekuje se u augustu 2020. godine.

Kako je Pravdić potvrdio još u junu prošle godine, potpisan je ugovor i za izgradnju dionice Drenovac- Stolovi dužine 8,7 km. Posao vrijedan 17 miliona KM, kako prenosi HMS, dobio je konzorcij kojeg čine mostarski HP Investing i Putovi Grude, a rok za završetak ove dionice je 16 mjeseci. Osim toga raspisan je i tender za izgradnju dionice Broćanac- Prapratnica, do ulaza u Tunel Žaba, u dužini od 3,5 km, s dvije petlje u Babinom dolu i Oštrovcu, a rok za dostavljanje ponuda je 25. juli. Kompletna cesta od Neuma do Stoca prema Pravdićevim riječima trebala bi biti gotova do sredine 2021. godine.

Kompletna cesta Stolac- Neum, M17.3, u dužini od 36 kilometara trebala biti u funkciji sredinom 2021. godine. Time bi konačno jedini bh grad na moru- Neum, bio povezan s ostatkom zemlje kvalitetnom magistralnom cestom.

Ljubo Pravdić, 23. juni 2019.

Ugovor za izgradnju dionice Broćanac-Prapratnica na ovoj cesti, potpisan je 30. januara 2020. godine sa Strabag AG Austrija, dok je zvanična dodjela ugovora objavljena 03. marta 2020. godine, a još uvijek se čeka izdavanje građevinske dozvole.

S obzirom da je tunel Žaba probijen, kao i da se očekuje početak radova uskoro početi i na drugim dionicama, Istinomjer će za najave iz kompanije “Ceste FBiH” dati ocjenu radi se na tome, te ćemo i dalje pratiti kako teku aktivnosti na izgradnji magistralne ceste M-17.3 od Stoca do Neuma.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!