Adekvatno upravljanje otpadom

Adekvatno upravljanje komunalnim otpadom uz uspostavljanje reciklažnih dvorišta, palionica i plinoelektrane u Kantonu Sarajevu uz primjenu Evropske direktive o deponijama obećanje je koje je dao premijer KS Edin Forto u svom ekspozeu.


Transparentnost subvencija Ministarstva privrede KS za “startup”

Transparentnost subvencija Ministarstva privrede KS obećao je premijer KS Edin Forto u svom ekspozeu. „Transparentne subvencije Ministarstva privrede KS za startape i nastupe na vanjskim tržištima i sajmovima“, najavljeno je ekspozeu.


Zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama

Donošenje nove Odluke o proširenom obimu prava, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama. Usaglašavanje sa metodologijom iz 2013. i definisanje jasnijih kriterija postupanja Zavoda.


Unaprijeđenje zdravstvene zaštite u KS

Unaprijediti zdravstvenu zaštitu na primarnom nivou, kroz mjere povećanja opsega poslova zdravstvenog kadra na nivou primarne zdravstvene zaštite i unapređenje kvaliteta pružanja preventivne, dijagnostičke i kurativne brige za pacijente – korisnike zdravstvenih usluga na primarnom nivou.


Sufinansiranje filmova u KS

Sufinansiranje snimanja najmanje jednog filma godišnje u Kantonu Sarajevo uz jasno propisane kriterije za dodjelu sredstava.


Značajno pojačavanje mjerenja kvaliteta zraka u KS

Obećanje „Značajno pojačavanje mjerenja kvaliteta zraka u KS, uključujući i izmještanje stanice za mjerenje zraka s Vijećnice na njenu prethodnu lokaciju u Alipašnoj ulici“ navedeno je u ekspozeu premijera Vlade KS Edina Forte.