Zakon o komunikacijama

U aktuelnom mandatu nije bilo aktivnosti vezanih za ovo obećanje.